รมว.แรงงานพอใจขึ้นทะเบียนต่างด้าว 96 %

2018-04-01 22:50:03

รมว.แรงงานพอใจขึ้นทะเบียนต่างด้าว 96 %

รมว.แรงงาน แถลงผลการการดำเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จทั่วประเทศ จากเป้าหมายกว่า 1.37 ล้านคน ดำเนินการแล้วเสร็จ 1.32 ล้านคน พอใจผลดำเนินการได้ร้อยละ 96 เตรียมแถลงแผนขับเคลื่อนกลุ่มที่ยังดำเนินการไม่ครบทุกขั้นตอนกว่า 3.5 แสน 18 เม.ย.ก่อนเริ่มปฏิบัติการ 23 เม.ย.นี้เมื่อวันที่ 1 เม.ย. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน เปิดเผยถึงผลการการดำเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จทั่วประเทศที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. – 31 มี.ค.2561 ปรากฏว่า จากเป้าหมายที่ต้องดำเนินการทั้งหมด 1,379,252 คน มีแรงงานต่างด้าวมารายงานตัวทั้งหมดจำนวน 1,320,035 คน คิดเป็นร้อยละ 96 ของเป้าหมาย แบ่งเป็นกลุ่มดำเนินการครบทุกขั้นตอน 961,956 คน กลุ่มดำเนินการเฉพาะขั้นตอนตรวจลงตราวีซ่าและขอใบอนุญาตทำงานแล้ว 127,429 คน กลุ่มรายงานตัวที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด และสำนักงานจัดหางาน กทม. พื้นที่ 1-10 จำนวน 40,604 คน และรายงานตัวออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมการจัดหางานจำนวน 190,056 คน โดยยังมีแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้รายงานตัว 59,217 คน คาดว่าแรงงานต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวบางส่วนเดินทางกลับประเทศต้นทางไปแล้ว หรือเปลี่ยนสถานะเป็นระบบ MOU เพื่อกลับเข้ามาทำงานใหม่ จึงไม่มารายงานตัว


พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงานได้มีแนวทางดำเนินการกับแรงงานต่างด้าวที่เหลืออยู่โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม จำนวน 358,089 ราย คือ 1.กลุ่มที่มาตรวจลงตราวีซ่าและขอใบอนุญาตทำงานแล้ว 2.กลุ่มที่มายื่นเอกสารไว้กับสำนักงานจัดหางานทั่วประเทศ และ 3.กลุ่มที่รายงานตัวออนไลน์ โดยจะให้มาจัดทำทะเบียนประวัติอีกครั้ง ซึ่งได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงแรงงานประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนบทเรียนและกำหนดแผนดำเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะแถลงแนวทางการปฏิบัติในวันที่ 18 เม.ย.โดยพร้อมเปิดบริการในวันที่ 23 เม.ย.เป็นต้นไป
แท็กที่เกี่ยวข้อง