“กรมกิจการเด็กและเยาวชน” เปิดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ดย.

2018-04-01 15:00:16

“กรมกิจการเด็กและเยาวชน” เปิดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ดย.

Advertisement


วันอาทิตย์ที่ 1 เม.ย. เวลา 10.00 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ดย. มีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการภายในกรมกิจการเด็กและเยาวชน ในการนำมาจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรกรมฯ และใช้ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดความสุขในการทำงาน และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานกับภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ ซึ่งมีทีมสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน ทั้งสิ้น 40ทีม ทีมละ 3 คน มีรางวัลทั้งสิ้น 3 รางวัล ได้แก่ ถ้วยรางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ณ Blu - o RHYTHM & BOWL ชั้น 4 เอสพลานาด รัชดา กรุงเทพฯ


แท็กที่เกี่ยวข้อง