มาร์คแนะรัฐเลิกกฎหมายคุมสื่อ

2017-05-04 15:55:32

มาร์คแนะรัฐเลิกกฎหมายคุมสื่อ

Advertisement

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แนะ รัฐ ยกเลิกกฎหมายคุมสื่อ โดยหลักการที่ถูก สื่อต้องกำกับดูแลกันเอง และไม่ควรมีตัวแทนรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงพระราชบัญญัติ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพสื่อฯ ว่า ช่วงสมัยที่ตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำกฎหมายเพื่อจะมาคุ้มครองวิชาชีพสื่อ โดยใช้หลักการการตรวจสอบสื่อจะต้องเกิดขึ้นโดยสื่อด้วยกันเอง และสังคม เพราะฉะนั้นกลไกที่เราใช้นั้น คือต้องไปเติมเขี้ยวเล็บ หรือว่ามีกฎหมายที่มารองรับการทำงานขององค์กรสื่อในการที่จะจัดการกันเอง  เนื่องจากในปัจจุบันแม้จะมีองค์กรสื่อที่รวมตัวกันมากมาย แต่ความสามารถในการไปจัดการกับปัญหาของสื่อด้วยกันเองมีจำกัด เนื่องจากไม่สามารถทำให้เกิดสภาพบังคับกันได้ แต่การปฏิรูปสื่อทุกฝ่ายในสังคมก็เห็นด้วย รวมทั้งสื่อด้วยกันเอง เพื่อที่จะทำให้สื่อนั้นสามารถที่จะส่งเสริมสื่อที่ดี มีคุณภาพ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ แล้วก็ลดปัญหาที่อาจจะเกิดจากสื่อ ไม่ว่าจะเป็นการเสนอข้อเท็จจริงที่ไม่เที่ยงตรง
นายอภิสิทธิ์ กล่าวต่อว่า หลักการที่ถูกต้องก็คือต้องอาศัยสื่อกำกับดูแลกันเอง กับการใช้กลไกอื่นๆ ของสังคม สิ่งที่พึงระวังมากที่สุดก็คือการเอาอำนาจรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง หรือเอารัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง เพราะรัฐคือผู้ที่สื่อจะต้องทำหน้าที่ตรวจสอบมากที่สุด ไม่มีประเด็นเหตุผลอะไรที่จะต้องมีตัวแทนของรัฐอยู่ในสัดส่วนสภาวิชาชีพ และไม่ควรมาต่อรองระยะเวลาว่าจะอยู่ 5-6 ปี ซึ่งการมีกรรมการและมีตัวแทนจากรัฐเข้าไป รัฐคิดว่าจะแก้ปัญหานี้ได้ดีขึ้น หรือแย่ลง เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะไม่มีความไว้วางใจในการเดินหน้าในกฎหมายฉบับนี้ต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง