ดร.ประภา ค้านกรรมการสภาวิชาชีพภาครัฐ (คลิป)

2017-05-01 14:00:13

ดร.ประภา ค้านกรรมการสภาวิชาชีพภาครัฐ (คลิป)

Advertisement


ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนประเทศด้านสื่อมวลชน ไม่เอาด้วยกรรมการสภาวิชาชีพภาครัฐชี้ขัดหลักธรรมาภิบาล ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท. วาระการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน โดยสมาชิก สปท. สลับสับเปลี่ยนกันขึ้นอภิปราย แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเนื้อหา ของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ที่หลายฝ่ายแสดงความเป็นห่วง ว่าเป็นการริดรอนสทธิ ของสื่อมวลชน ปิดกั้นการรับรู้ข่าวสารของประชาชน และขัดกับบทบัญญัติ ที่กำหนดไหว่ในรัฐธรรมนูญ 2560 โดยเฉพาะประเด็นที่กำหนดให้สื่อมวลชนต้องมีใบอนุญาต ในการประกอบวิชาชีพ และ การกำหนดโครงสร้างของกรรมสภาวิชาชีพสื่อมวลชน ให้มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐเป็นกรรมการ 2 ตำแหน่ง

โดย ดร.ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด ประธานอนุกรรมการ ขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ได้อภิปรายเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวไว้อย่างน่าสนใจ โดยแสดงความไม่เห็นด้วยกับการใช้ใบรับรองมาริดรอนการทำงานสื่อและกรณีที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐเข้ามาเป็นสมาชิกในคณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชน 2 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นการขัดกับหลักธรรมาภิบาลที่ ผู้ถูกตรวจสอบ กลายมาเป็นผู้ใช้อำนาจตรวจสอบเสียเอง

แท็กที่เกี่ยวข้อง