"วีรศักดิ์" แต่งตั้ง “ปัทมา” ร่วมดันมวยไทยเข้าอลป.

2018-03-18 18:00:10

"วีรศักดิ์" แต่งตั้ง “ปัทมา” ร่วมดันมวยไทยเข้าอลป.

Advertisement

“วีรศักดิ์ โควสุรัตน์” รมต.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไฟเขียวแต่งตั้ง 21 คณะทำงานศึกษาวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมวยไทยสู่อลป.ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) อาทิ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล"อาจารย์เอ" วีรศักดิ์ โควสุรัตน์ รมต.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไฟเขียวแต่งตั้ง 21 คณะทำงานศึกษาวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมวยไทยสู่อลป.ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ส่วนใหญ่เป็นผู้รอบรู้เรื่องกีฬาทั้งสิ้น อาทิ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล, ดร.ณัฐ อินทรปาณ และ สันติภาพ เตชะวณิช เพื่อติดตามผลงานการดำเนินงานด้านต่างๆให้เข้มข้นยิ่งขึ้นกว่าเดิมมีผลตั้งแต่บัดนี้

นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่ากกท. เปิดเผยว่า ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการกีฬา ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเกี่ยวกับการกีฬา ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดทำโครงการ แผนงานต่างๆ พร้อมสถิติเกี่ยวกับการการส่งเสริมการกีฬา รวมทั้งประเมิณผล ติดต่อร่วมมือกับองค์การ หรือ สมาคมกีฬาทั้งในและนอกราชอาณาจักร รวมทั้งประกอบกิจการอื่นๆเพื่อผลประโยชน์ของการกีฬา โดยเฉพาะการส่งเสริมผลักดันกีฬามวยไทย ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศที่มีศักยภาพให้ได้บรรจุในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ล่าสุดจึงเห็นควรให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุด เพื่อศึกษาวิเคราะห์ และวางแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมวยไทยสู่โอลิมปิกเกมส์นั้น

ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยปี พ.ศ.2558 จึงแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมวยไทยสู่โอลิมปิกเกมส์ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งได้รับการอนุมัติเห็นชอบจาก "อาจารย์เอ" นายวีรศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งหมด 21 ตำแหน่ง โดยมีคณะอย่าง 1.คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล (กรรมการโอลิมปิกสากล) ที่ปรึกษา, 2.ดร.ณัฐ อินทรปาณ (อดีตกรรมการโอลิมปิกสากล) ที่ปรึกษา, 3.นายสันติภาพ เตชะวณิช (ที่ปรึกษาสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย) ที่ปรึกษา เป็นต้น

ส่วน ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ ประธานสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ (อีฟม่า) ในฐานะนายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ในรัฐบาลทุกท่านที่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ เพราะเป็นภาระกิจวาระสำคัญแห่งชาติ ที่คนไทยทั้งหมดอยากเห็นกีฬามวยไทยบรรจุเข้าสู่โอลิมปิกเกมส์ ซึ่งทุกอย่างเราได้ดำเนินตามขั้นตอนของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล หรือ ไอโอซี ทุกอย่าง เชื่อว่า ทุกอย่างจะเดินหน้าไปได้ด้วยดี อีกทั้งทาง นายวีรศักดิ์ ได้ติดตามแผนงานและสอบถามเรื่องต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อต้องการให้ทุกอย่างสำเร็จตามเป้าหมาย บ่งบอกถึงการให้ความสำคัญและสนใจของ รมต.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบ้านเรา ที่อยากเห็นมวยไทยบรรจุเข้าไปสู่กีฬาโอลิมปิกเกมส์ปี 2024 ณ ประเทศฝรั่งเศส ยิ่งแผนยุทธศาตร์ 5 ปีจากนี้ไป จะต้องเข้มข้นทั้งเรื่องการบริการจัดการ, การแข่งขันอย่างมีระบบ, การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และ การยอมรับของผู้คนจากทั่วโลก เพื่อชนะใจบอร์ดบริหารโอลิมปิกสากลให้ได้