รอง ผวจ.ขอนแก่น ขอโทษ ปชช.หลังออกหนังสือเวียนถ้อยคำไม่เหมาะสม

2018-03-18 15:55:29

รอง ผวจ.ขอนแก่น ขอโทษ ปชช.หลังออกหนังสือเวียนถ้อยคำไม่เหมาะสม

Advertisement

รอง ผวจ.ขอนแก่น กราบขอโทษประชาชนหลังจากออกหนังสือเวียนส่วนราชการ เพื่อเข้าประชุมเตรียมรับนายกรัฐมนตรี โดยมีข้อความว่า “ทำอย่างไรให้ประชาชนหายโง่”

หลังจากที่สังคมออนไลน์ได้มีการแชร์โพสต์หนังสือราชการด่วนที่สุด โดยออกศาลากลาง จ.ขอนแก่น ที่ ขก 0023 1/7063 ลงวันที่ 9 มี.ค. 2561 เรื่องขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี โดยในหนังสือดังกล่าว มีข้อความว่า “ทำอย่างไรให้ประชาชนหายโง่” ซึ่งออกโดยนายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขอนแก่น จนทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ในสังคมออนไลน์อย่างหนัก

จากเรื่องดังกล่าวนั้น ทำให้นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขอนแก่น ได้ออกมากล่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่า โดยเนื้อหาหนังสือขอเชิญร่วมประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี ซึ่งมี ข้อความบางตอน ที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ขอนแก่น ร่างขึ้นมาเนื้อหาใจความ วรรคหนึ่งว่า “ทำอย่างไรให้ประชาชนหายโง่” เสนอขึ้นมาให้ตนเองเซ็น เพื่อให้เรื่องดังกล่าวทันกับการต้อนรับนายกรัฐมนตรี โดยในเรื่องดังกล่าว เจ้าของโครงการเกี่ยวกับการศึกษาของเด็ก ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อดำเนินการวัตถุประสงค์ เป็นหน้าที่ของรองผู้ว่าฯอีกท่านหนึ่ง ที่เคยประชุมโครงการนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง



ในเรื่องดังกล่าวนี้ตนเองไม่ทราบเนื้อหาและความเป็นมาของโครงการนี้แต่อย่างใดแต่เนื่องด้วยในห้วงเวลาในการลงนาม ซึ่งผู้ดำเนินโครงการดังกล่าวไม่อยู่ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในต่างจังหวัด ทำให้ตนเองซึ่งปฏิบัติราชการแทน ผวจ.ขอนแก่น ได้ลงนามในหนังสือดังกล่าว โดยต้นเรื่อง คือ สำนักงานส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ขอนแก่น ได้ร่างหนังสือ เพื่อขอเชิญประชุมเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี เสนอขึ้นมายังตนให้ลงนามในหนังสือเวียนไปยังส่วนราชการต่างๆ โดยมีถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมทำให้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญ

ในบางส่วนของหนังสือเวียน ฉบับดังกล่าวมีข้อความว่า ให้สำนักงานส่งเสริมกรมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น จ.ขอนแก่น ศึกษาธิการจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ร่วมกัน ดำเนินการภารกิจทำอย่างไรให้ประชาชนหายโง่ ซึ่งเป็นข้อความที่ไม่เหมาะสมทำให้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญ เกี่ยวกับเรื่องนี้ตนเองมีความรู้สึกเสียใจในร่างหนังสือดังกล่าว ตนจึงอยากขอโทษประชาชน และได้สั่งการตั้งคณะกรรมการสอบหน่วยงานที่ร่างหนังสือดังกล่าวโดยให้ทราบผล ภายใน 7 วัน



แท็กที่เกี่ยวข้อง