"ศ.ดร.มิ่งสรรพ์"ไขก๊อกพ้นอิตาเลียนไทยปมทุ่งใหญ่นเรศวร

2018-03-16 22:55:52

"ศ.ดร.มิ่งสรรพ์"ไขก๊อกพ้นอิตาเลียนไทยปมทุ่งใหญ่นเรศวร

Advertisement

ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ลาออกจาก บริษัทอิตาเลียนไทยฯเนื่องจากกรณีปัญหาทุ่งใหญ่นเรศวร 

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในโลกออนไลน์ มีการเผยแพร่หนังสือบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ เรียนกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/3/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มี.ค. พ.ศ. 2561 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ สรุปว่า ที่ประชุมมีมติรับทราบการลาออกของ ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากกรณีปัญหาทุ่งใหญ่นเรศวร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค.2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างลงต่อไป


ขอบคุณภาพ : เวบไซต์ทีดีอาร์ไอ

แท็กที่เกี่ยวข้อง