สนช.ยื่นตีความกฎหมายลูก ส.ว.ฉบับเดียว

2018-03-16 16:40:36

สนช.ยื่นตีความกฎหมายลูก ส.ว.ฉบับเดียว

Advertisement

สนช. 30 คน เข้าชื่อยื่นหนังสือต่อประธาน สนช. แล้ว ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ให้เกิดความชัดเจน ส่วน พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ข้อท้วงติงยังไม่มีเหตุผลหนักแน่นหากยื่นตีความจะทำให้กระทบโรดแม็ปเลือกตั้ง เว้นแต่จะมีผู้ไปยื่นตีความหลังจากร่างกฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว จึงจะไม่กระทบต่อโรดแม็ป

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เปิดเผยว่า สมาชิก สนช. 30 คน นำโดยนายกิตติ วะสีนนท์ เข้าชื่อยื่นเอกสารมาถึงตนเพื่อให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. โดยประเด็นที่ขอให้วินิจฉัย คือการเปิดรับสมัคร ส.ว. 2 ช่องทาง ให้มาจากการสมัครด้วยตนเองกับการสมัครด้วยการแนะนำจากองค์กร ว่าจะขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ขึ้นอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัย คาดว่า จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายวันที่ 19 มี.ค.นี้

ส่วนร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ที่มีข้อท้วงติง ว่าการตัดสิทธิ์ผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองหรือผู้บริหารท้องถิ่น และประเด็นการให้บุคคลอื่นช่วยลงคะแนนเสียงแทนผู้พิการอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญนั้น ประธาน สนช. กล่าวว่า สมาชิกส่วนใหญ่ เห็นว่าข้อท้วงติงทั้ง 2 ข้อยังไม่มีเหตุผลที่หนักแน่นมาตั้งแต่การพิจารณาในชั้นกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่ายแล้ว รวมถึงหากมีการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ในช่วงเวลานี้ จะทำให้โรดแม็ปการเลือกตั้งต้องขยายออกไป ตามจำนวนวันที่ศาลรัฐธรรมนูญจะใช้เวลาวินิจฉัย เว้นแต่ว่า จะมีผู้ไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหลังจากร่างกฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว จึงจะไม่กระทบต่อโรดแม็ปเลือกตั้งที่วางไว้ เช่น กกต. หรือบุคคลอื่นๆ หากเห็นว่าบทบัญญัติกระทบสิทธิ์

แท็กที่เกี่ยวข้อง