"เขื่อนภูมิพล" ลดระบายน้ำ เก็บไว้ใช้ถึงฤดูแล้งปีหน้า

2018-03-15 11:25:03

"เขื่อนภูมิพล" ลดระบายน้ำ เก็บไว้ใช้ถึงฤดูแล้งปีหน้า

Advertisement

เขื่อนภูมิพลวางแนวทางการระบายน้ำอย่างประหยัดและมีคุณค่าในช่วงที่มีการใช้น้ำน้อยเพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในปีนี้ จนถึงฤดูแล้งปีหน้า

ที่เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปีนี้เขื่อนภูมิพลสามารถกักเก็บน้ำฝนได้มากกว่าทุกปีที่ผ่านมา ทำให้ฤดูแล้งมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรและ การอุปโภคบริโภคอย่างไม่ขาดแคลน ตั้งแต่เดือน ม.ค.จนถึงปัจจุบันระบายน้ำให้ลุ่มเจ้าพระยาไปแล้วมากกว่า 3,465.19 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ทางเขื่อนภูมิพลยังต้องใช้มาตรการประหยัดน้ำในช่วงที่มีการใช้น้ำน้อยเพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค

ปัจจุบันเขื่อนภูมิพลมีน้ำต้นทุนทั้งหมด 8,728.03 ล้านลูกบาศก์เมตร มีน้ำที่ใช้การได้ 4,928.03 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 51.00 เปอร์เซ็นต์ ระบายน้ำเพื่อการเกษตรให้ลุ่มเจ้าพระยาวันละ 25.38 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งช่วงเดือนที่ผ่านมาระบายอยู่ที่ 30 ลูกบาศก์เมตร ลดลง 5 ล้านลูกบากศก์เมตร เนื่องจากเป็นช่วงที่ลุ่มเจ้าพระยาใช้น้ำน้อย ระยะข้าวอยู่ในช่วงเติบโตกำลังออกรวงและกำลังจะให้ผลผลิตแล้ว ทางเขื่อนจึงลดการระบายน้ำเพื่อเป็นการประหยัดน้ำ 


อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าฤดูแล้งปีนี้เขื่อนภูมิพลจะไม่ขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร แต่ก็ยังต้องใช้มาตรการประหยัดน้ำในช่วงที่ลุ่มเจ้าพระยาใช้น้ำน้อย เพื่อให้มีน้ำต้นทุนเพิ่มมากขึ้น เพื่อปีหน้าฝนทิ้งช่วงยาวนานกักเก็บน้ำได้น้อย จะได้มีน้ำใช้โดยไม่ขาดแคลน


แท็กที่เกี่ยวข้อง