"นิกร" เผย ปชช.ภาคอีสานหนุน สสร.เป็นตัวแทนประชาชนจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่

2023-11-20 17:15:33

"นิกร" เผย ปชช.ภาคอีสานหนุน สสร.เป็นตัวแทนประชาชนจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่

Advertisement

"นิกร" เปิดเวทีฟังความเห็น ปชช.ภาคอีสานหนุน สสร.เป็นตัวแทนประชาชนจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 66  นายนิกร จำนง ประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติ เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้นำคณะลงพื้นที่ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้แทน ประชาชนในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกี่ยวกับแนวทางในการทําประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับพ.ศ.2560 และเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการทําประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมีนายกนก วงษ์ตระหง่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประชาธิปไตย ร่วมเป็นวิทยากร ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ทั้งนี้ ในงานดังกล่าวได้มีการตั้งคำถามเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นของประชาชนที่เกี่ยวกับแนวทางในการทําประชามติเพื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้แก่ 1.ต้องการให้มีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยไม่แก้ไขในหมวดพระมหากษัตริย์ หรือไม่ 2.เห็นว่าเนื้อหาในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มีปัญหาประการใด ที่จําเป็นต้องแก้ไข 3.ในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับนั้น เห็นว่าสมควรให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน หรือไม่ 4.หากมีการจัดทําประชามติเรื่องการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะไปใช้สิทธิออกเสียง หรือไม่

จากนั้น นายนิกร ให้สัมภาษณ์ว่า การเปิดรับฟังความเห็นวันนี้มีประชาชนจากหลากหลายอาชีพ เกษตรกร อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน นักธุรกิจรายย่อยตัวแทนผู้สูงอายุ และข้าราชการที่เกษียณอายุแล้ว ได้รับเสียงสะท้อนต้องอธิบายเรื่องรัฐธรรมนูญให้มากขึ้น เพราะประชาชนยังรู้สึกว่าไกลตัว ต้องทำให้รู้สึกว่ารัฐธรรมนูญมีผลกระทบอย่างไร และจากให้ทดลองตอบคำถาม พบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะให้มี สสร. มีตัวแทนจากภาคประชาชนเข้าร่วมในการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ นอกจากนี้ ประชาชนยังสะท้อนด้วยว่าหากมีการทำประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญ จะออกมาใช้สิทธิออกเสียง อย่างไรก็ตาม ตนขอย้ำว่ารัฐบาลจำเป็นต้องประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในเชิงลึกและเชิงกว้างให้ประชาชนเข้าใจว่าประชาชน มีส่วนร่วมและมีความจำเป็นที่จะต้องมาร่วมออกเสียงทำประชามติเพื่อทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่