คพ.เตือน กทม. ปริมณฑล PM2.5 พุ่ง 21-24 พ.ย.

2023-11-20 14:52:51

คพ.เตือน กทม. ปริมณฑล PM2.5 พุ่ง 21-24 พ.ย.

Advertisement

คพ.เตือน 21-24 พ.ย. พื้นที่ กทม. ปริมณฑล PM2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้น เหตุมวลอากาศเย็นแปกคลุม  ฝนน้อย ลมสงบ  

เมื่อวันที่ 20 พ.ย.66 กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (ทส.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 วันที่ 20 พ.ย.66 พบปริมาณ PM2.5 ในประเทศ เกินค่ามาตรฐานใน กทม.  จ.นนทบุรี จ.นครปฐม จ.สมุทรปราการ จ.สมุทรสาคร จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก จ.อุทัยธานี และ จ. หนองคาย สรุปดังนี้

ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 3 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 11.4 - 45.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 16.1 - 39.9 มคก./ลบ.ม.

ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ตรวจวัดได้ 23.0 - 37.2 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 13.7 - 29.3 มคก./ลบ.ม.

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 6.6 - 23.7 มคก./ลบ.ม.

กทม.และปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐาน 13 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 19.1 - 51.6 มคก./ลบ.ม.

กรมควบคุมมลพิษ คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ช่วงวันที่ 21-24 พ.ย.66 มีแนวโน้มสูงในพื้นที่ของ กทม.และปริมณฑล เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวมีมวลอากาศเย็นแผ่เข้ามาปกคลุม ประกอบกับปริมาณฝนน้อยลง และลมสงบ ทำให้ฝุ่นเริ่มสะสมในพื้นที่

สำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่มีฝุ่นละออง PM2.5 เกินมาตรฐาน ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์ ทั้งนี้ สามารถติดตามตรวจสอบสถานการณ์และการคาดการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ได้ทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน Air4thai และ AirBKK เฟซบุ๊ก ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ