ผบ.ตร.ให้กำลังใจตำรวจ สภ.โนนเหม่า ย้ำแนวคิด Police Home

2023-11-18 19:15:42

ผบ.ตร.ให้กำลังใจตำรวจ สภ.โนนเหม่า ย้ำแนวคิด Police  Home

Advertisement

ผบ.ตร.ลงพื้นที่ชัยภูมิ สร้างขวัญกำลังใจตำรวจ สภ.โนนเหม่า กำชับการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ดูแลพี่น้องประชาชน ผ่านแนวคิด Police's Home

เมื่อวันที่  18 พ.ย.66  พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร. และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.โนนเหม่า จ.ชัยภูมิ โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ท่ามกลางความดีใจของผู้ใต้บังคับบัญชา ที่ต่างตื่นเต้นได้พบกับผู้บัญชาตำรวจแห่งชาติ ซึ่งถือได้ว่ามีโอกาสน้อยมาก


พล.ต.อ. ช ได้ให้นโยบายข้าราชการตำรวจ ปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมถึงให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของ ผบ.ตร. เพื่อร่วมกันสร้าง "องค์กรปราบปรามอาชญากรรมและบังคับใช้กฎหมาย ในระดับมาตรฐานสากลที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา" ผ่านการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และพัฒนาทักษะทางวิชาชีพตำรวจอยู่เสมอ

ผบ.ตร.ได้เน้นย้ำการขับเคลื่อนแนวทางปฏิบัติราชการ ตร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ใน 4 เน้นหนัก คือ การดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว, การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ, การปราบปราบอาชญากรรมเทคโนโลยี และการดูแลสวัสดิการ ขวัญกำลังใจของข้าราชการตำรวจ ให้ผู้บังคับบัญชาดูแลเอาใจใส่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างจริงจังในทุกระดับ เน้นผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี และให้ข้าราชการตำรวจทุกนายร่วมกันสร้างความสามัคคี ผ่านแนวคิด Police's Home


พร้อมกันนี้ ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับข้าราชการตำรวจ อย่างเป็นกันเอง และขอชมเชยข้าราชการตำรวจ สภ.โนนเหม่า ทุกนายที่มีความตั้งใจและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี และขอให้รักษามาตรฐานไว้ เพื่อเป็นข้าราชการตำรวจที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา