"สธ.-ยธ." เห็นชอบเผายาเสพติดของกลาง 340 ตัน

2023-11-17 16:12:46

"สธ.-ยธ." เห็นชอบเผายาเสพติดของกลาง  340 ตัน

Advertisement

"สธ.-ยธ." เห็นชอบเผายาเสพติดของกลาง  340 ตัน ตามนโยบายนายกฯ  พร้อมเผาทำลาย  8-10 ตันต่อครั้งทุก 2 เดือน  

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.66 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข เป็นประธานการประชุมประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รักษาราชการแทนรองปลัด กระทรวงยุติธรรม และผู้บริหารจาก อย. ป.ป.ส. เข้าร่วมประชุม โดย นพ.ชลน่านกล่าวว่า ตามที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายรัฐบาลเรื่องการลดและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี โดยกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ บูรณาการภาคีเครือข่ายหลายหน่วยงานแก้ไขปัญหาแบบครบวงจร ทั้งการจับกุมกวาดล้างผู้ค้า การเปลี่ยนผู้เสพให้เป็นผู้ป่วย เพื่อเข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้กลับสู่สังคมได้อย่างปกติ ไม่หวนกลับไปสู่วงจรยาเสพติดอีก รวมไปถึงการเผาทำลายยาเสพติดของกลางซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายว่าจะต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้

นพ.ชลน่านกล่าวต่อว่า ในวันนี้ 2 หน่วยงาน มีการประชุมวางกรอบการทำงานร่วมกัน โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รายงานข้อมูลว่าแนวโน้มยาเสพติดของกลางคงคลังมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากปีงบประมาณ 2562 จนถึงปัจจุบัน แต่ด้วยนโยบายรัฐบาลให้จัดการกับยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ดังนั้น ที่ประชุมจึงเห็นชอบโครงการ Set Zero เดินหน้ากำจัดยาเสพติดให้สิ้นไป กำหนดเผายาเสพติดของกลางจำนวน 340 ตัน ในช่วงเดือน ธ.ค. 66-ม.ค.67 นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบการเผาทำลายยาเสพติดต่อเนื่อง ตามนโยบายรัฐบาล โดยวางแผนจัดการยาเสพติดของกลางทุก 2 เดือน เผาทำลายประมาณ 8-10 ตันต่อครั้ง ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี