เตรียมส่งรายงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเงินสงเคราะห์ฯให้ ป.ป.ท.

2018-03-13 15:10:05

เตรียมส่งรายงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเงินสงเคราะห์ฯให้ ป.ป.ท.

Advertisement

ผวจ.ขอนแก่น เตรียมส่งรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น ให้สำนักงาน ป.ป.ท. ประกอบการทำคดี หลังคณะกรรมการตรวจสอบระดับจังหวัดสรุปผลการตรวจสอบแล้วเสร็จ พร้อมเอาผิดทางวินัยทันทีหากมีเจ้าหน้าที่รัฐยุ่งพยานหลักฐาน

นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้ได้รับรายงานสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ติดเชื้อเอดส์ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่นแล้ว และเตรียมส่งสรุปผลการตรวจสอบดังกล่าวให้กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท.เขต4 เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการทำคดี หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในระดับจังหวัด โดยมีนางสุจิตรา พินดวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ขอนแก่น เป็นประธานในการตรวจสอบ โดยเฉพาะในประเด็นที่สังคมสงสัยว่า การทุจริตดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ขอนแก่นเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่

จากรายงานผลการตรวจสอบ พบว่า การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ได้เข้าไปอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น ในช่วงที่ลงพื้นที่ไปมอบเงินสงเคราะห์ให้กับผู้มีรายได้น้อยและผู้ติดเชื้อเอดส์ โดยส่วนใหญ่จะใช้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล หรือ รพ.สต. เป็นสถานที่ในการจ่ายเงินนั้น ในส่วนของเจ้าหน้าที่ รพ.สต. พบว่าเป็นการทำตามหน้าที่ในฐานะหน่วยงานในการอำนวยความสะดวกโดยทั่วไป ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจ่ายเงิน
ผวจ.ขอนแก่น กล่าวด้วยว่า สิ่งที่ทางจังหวัดเข้มงวดคือ การป้องกันไม่ให้มีเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน ทั้งที่เป็นเอกสาร และพยานบุคคล ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้น แต่หากทางจังหวัดตรวจพบว่ามีเจ้าหน้าที่คนใดเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะมีการเอาผิดทางวินัยโดยไม่ละเว้น โดยอำนาจของ ผวจ. เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แท็กที่เกี่ยวข้อง