อธิบดีกรมปศุสัตว์ขอผู้ว่าฯเข้มงวดตรวจสอบ "หมูเถื่อน"

2023-11-15 11:13:58

อธิบดีกรมปศุสัตว์ขอผู้ว่าฯเข้มงวดตรวจสอบ "หมูเถื่อน"

Advertisement

อธิบดีกรมปศุสัตว์ส่งหนังสือด่วนถึงผู้ว่าฯเข้มงวดตรวจสอบ "หมูเถื่อน" พร้อมประสานดีเอสไอขอหลักฐาน จนท.รับสินบน

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.66 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ได้สั่งหนังสือด่วนผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อขอให้สั่งการปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอในการเข้มงวดตรวจสอบ ควบคุม กักกัน กำกับดูแลในการเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ และดำเนินคดีให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี้ได้ส่งหนังสือด่วนอีกฉบับถึงผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกันเพื่อให้สั่งการด่านกักกันสัตว์ทุกด่านเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ รวมถึงนายไชยา พรหมา  รมช.เกษตรและสหกรณ์ที่มีนโยบายประกาศสงครามสินค้าเกษตรที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมูเถื่อน ซึ่งสร้างความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคสัตว์ สร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรเนื่องจากเป็นการแทรกแซงกลไกราคาสินค้าภายในประเทศ รวมถึงสร้างความเสี่ยงต่อสุขภาพผู้บริโภค ล่าสุด รมว.เกษตรและสหกรณ์ส่งหนังสือด่วนถึงอธิบดีกรมปศุสัตว์สั่งการให้กำชับหน่วยงานปฏิบัติของทุกระดับ ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ และด่านนำเข้าทุกด่านให้เข้มงวดในการตรวจสอบ กักกัน และดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับหมูเถื่อน ตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีมีความห่วงกังวลและเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินคดีและปราบปราม โดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอเป็นหน่วยงานหลักในการจับกุมและดำเนินคดีผู้ลักลอบนำเข้าสู่ราชอาณาจักรไทย

ทั้งนี้ รมว.เกษตรและสหกรณ์ย้ำว่า หากพบว่า มีการจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับหมูเถื่อนในพื้นที่ใดโดยหน่วยงานของดีเอสไอ กระทรวงเกษตรฯ จะถือว่า ด่านหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นมีความผิดในฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา อีกทั้งหากพบว่า เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดจะถูกสอบสวนวินัยร้ายแรงและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาด้วย

ส่วนประเด็นที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอจับกุมผู้ต้องหา 2 คนซึ่งถูกกล่าวหาว่า มีความเกี่ยวข้องกับการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อน ในข้อหาหลีกเลี่ยงข้อจำกัดหรือข้อห้ามตาม พ.ร.บ.ศุลกากร รวมถึงข้อหาตามพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ โดยถูกจับกุมเป็นผู้บริหารของบริษัท 2 แห่ง จากนั้นมีผู้ออกมาระบุว่า ในการลักลอบนำเข้าของขบวนการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนมีการจ่ายเงินสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ โดยดีเอสไอมีหลักฐานแล้วนั้น  อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า ได้ส่งหนังสือด่วนไปถึงอธิบดีดีเอสไอเพื่อขอความร่วมมือให้ส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐานตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่า ดีเอสไอตรวจยึดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเพื่อเบิกทางในการนำเข้าและเคลื่อนย้ายหมูเถื่อ ในบ้านผู้ต้องหารายหนึ่ง โดยต้องการตรวจสอบว่า เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เกี่ยวข้องจริงหรือไม่และเกี่ยวข้องในช่วงเวลาใด หากได้รับข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่ยืนยันว่า มีการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ จะนำเอกสารหลักฐานดังกล่าวมาประกอบการดำเนินการตามกฎหมายในหน้าที่และอำนาจของกรมปศุสัตว์ ทั้งทางวินัยและทางกฎหมายอาญาอย่างเด็ดขาดโดยด่วนที่สุด