วันเบาหวานโลก รพ.ราชวิถีแนะปรับวิธีการใช้ชีวิตให้เหมาะสม

2023-11-14 20:00:29

วันเบาหวานโลก รพ.ราชวิถีแนะปรับวิธีการใช้ชีวิตให้เหมาะสม

Advertisement

วันเบาหวานโลก รพ.ราชวิถีแนะปรับวิธีการใช้ชีวิตให้เหมาะสม ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ลดอาหารหวาน มัน เค็ม นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ  ป้องกันโรคเบาหวาน

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ กำหนดให้วันที่ 14 พ.ย.ของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก (World Diabetes Day) เพื่อตอบสนองต่อความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านสุขภาพที่ทวีความรุนแรงขึ้นอันเนื่องมาจากโรคเบาหวาน โดยในประเทศไทยยังคงมีผู้เป็นเบาหวานรายใหม่เพิ่มขึ้นปีละไม่ต่ำกว่า 3 แสนราย และมีผู้ที่เป็นเบาหวาน 5 คนใน 11 คน ที่ไม่ได้รับการวินิจฉัย เนื่องจากไม่ตระหนักถึงอาการและความเสี่ยง ทำให้ตรวจคัดกรองล่าช้า ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม อาจส่งผลให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ ได้

ด้าน นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากความผิดปกติในการผลิตหรือตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินของร่างกาย ทำให้ไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้อวัยวะเสื่อมสมรรถภาพ และทำงานล้มเหลว เป็นเหตุให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ตาสูญเสียการมองเห็น ไตวายเรื้อรัง หัวใจขาดเลือด อัมพฤกษ์ อัมพาต ชาปลายมือปลายเท้า รวมถึงเป็นแผลหายยาก บางรายอาจจำเป็นต้องตัดขาในที่สุด ปัจจุบันพบในเด็กและในวัยหนุ่มสาวมากขึ้น โดยส่วนใหญ่มักเกิดจากโรคอ้วนในเด็ก ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิต ทั้งนี้การป้องกันภาวะแทรกซ้อนสำหรับผู้ป่วยเบาหวานทำได้โดยการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดี พบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ ทานยาตามแพทย์สั่ง หากมีอาการผิดปกติให้แจ้งแพทย์ที่รักษา ห้ามปรับยาเอง นอกจากนี้ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ หมั่นตรวจเท้าด้วยตัวเอง หากเป็นแผลควรรีบไปพบแพทย์ ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ สำหรับการป้องกันโรคเบาหวานควรปฏิบัติ ดังนี้ 1. เลือกรับประทานอาหารให้หลากหลาย เน้นผัก ผลไม้ และธัญพืชต่างๆ ลดอาหารประเภทหวาน มัน เค็ม 2. ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 30 นาที สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง 3. ทำจิตใจให้แจ่มใส นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 7-8 ชั่วโมงต่อวัน 4. ไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 5. ควรตรวจสุขภาพประจำปี 6. รักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน