"หมอชลน่าน"ส่ง จนท.ตรวจสอบตบรักษาโรค

2023-11-14 15:20:06

"หมอชลน่าน"ส่ง จนท.ตรวจสอบตบรักษาโรค

Advertisement

รมว.สาธารณสุขส่ง จนท.ตรวจสอบอาจารย์ตบรักษาโรค ระบุการใช้ศาสตร์ดูแลรักษาโรคต้องมีความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 66    นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีผู้ใช้ชื่อว่ากรณีอาจารย์คนหนึ่งโพสต์คลิปการรักษาชาวบ้านด้วยการตบ ซึ่งมีคุณยายอายุ 68 ปี มารักษาอาการตาฟาง ด้วยการตบ ทำให้สายตาดีอยู่ 3 วัน จากนั้นก็ตาบอดสนิท  พร้อมท้าทายกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.ชลน่าน ให้มารักษากับตนเอง  ว่า การดูแลรักษาที่เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์จะต้องเป็นไปตามกฎหมาย เนื่องจากเกี่ยวข้องกับอันตรายต่อชีวิต ดังนั้น ต้องไปดูว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมีกฎหมายอะไรมารองรับ มีการประกอบวิชาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ซึ่งจะอ้างว่ากฎหมายมาจำกัดสิทธิผู้ป่วยไม่ได้ สิทธิทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายคุ้มครอง บ้านเมืองมีกฎหมาย คนที่ไม่ยอมรับในกฎหมายก็อยู่ในบ้านเมืองไม่ได้  ไม่ต้องมาท้าผม ถ้าทำผิดกฎหมาย ผมส่งคนไปจับอยู่แล้ว  ผมมีหน้าที่ควบคุมดูแล ไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการดูแลสุขภาพที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ต่อข้อถามว่าจำเป็นต้องไปตรวจสอบตัวผู้ทำการรักษาหรือไม่ เพราะเกิดกรณีรักษาคนจนตาบอดสนิท นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ต้องไปดูในรายละเอียดว่า หลังจากการรักษาด้วยการตบนั้น เป็นเหตุที่ทำให้ตาบอดสนิทหรือไม่ ซึ่งนี่เป็นตัวอย่างที่เราต้องดูแลคุ้มครองผู้บริโภคจากการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานมีความปลอดภัยให้ประชาชน อย่างไรก็ตาม สธ. มีหน้าที่ควบคุมสถานบริการที่ใช้ในการรักษา และควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ และประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังนั้น ก็จะเอากฎหมายที่มีอยู่นำมาบังคับใช้ จะไม่ใช้กฎหมายไม่ได้ ยิ่งท้าว่าอย่าเอากฎหมายมาพูด ก็ยิ่งต้องพูด  จริงอยู่ที่มีหลายศาสตร์ ที่เราไม่สามารถเรียนรู้ได้ทั้งหมด แต่การจะใช้ศาสตร์ต่างๆ นั้น มาดูแลรักษาโรค ดูแลชีวิตมนุษย์ จะต้องอยู่บนพื้นฐานของการยอมรับ มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย