กรมทหารราบที่ 8 ส่งมอบบ้านหลังใหม่ "โครงการซ่อมแซมบ้านทั่วไทยให้ผู้ยากไร้"

2023-11-09 21:00:23

กรมทหารราบที่ 8 ส่งมอบบ้านหลังใหม่ "โครงการซ่อมแซมบ้านทั่วไทยให้ผู้ยากไร้"

Advertisement

กรมทหารราบที่ 8 ส่งมอบบ้านหลังใหม่ตามโครงการซ่อมแซมบ้านทั่วไทยให้กับผู้ที่ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 


เมื่อวันที่ 9 พ.ย.66 พ.อ.อุเทน จีนทองหลาง เสนาธิการกรมทหารราบที่ 8 เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกรมหารราบที่ 8 พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ ดวงตาน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดขอนแก่น พระมหาวรวุฒิ ปญฺโญวุฑฺโฒ (หลวงตาน้อย) ประธานมูลนิธิกองทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาส บริษัทเจมาร์ท ประกันภัย จำกัด ( มหาชน )  สภ.ภูเวียง และกิ่งกาชาดอำเภอภูเวียง ร่วมกับส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา และประชาชนในพื้นที่  ร่วมพิธีส่งมอบบ้านให้กับ พลทหารยศพร เภ้านู สังกัดกองร้อยเครื่องยิงหนัก กรมทหารราบที่ 8 ตามโครงการ “ซ่อมแซมบ้านทั่วไทย ให้กับผู้ที่ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยมี นายทวิช พิมพะ นายอำเภอภูเวียง เป็นประธาน ณ บ้านเลขที่ 145 หมู่ 13 ต.กุดขอนแก่น  อ.ภูเวียง  จ.ขอนแก่น