วันนี้มีอะไร: 13 มีนาคม วันช้างไทย

2018-03-13 00:00:40

วันนี้มีอะไร: 13 มีนาคม  วันช้างไทย

Advertisement

วันช้างไทย
วันช้างไทยเกิดจากการริเริ่มของคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย เนื่องจากเล็งเห็นว่าหากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้น ก็จะช่วยให้ประชาชนคนไทย หันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น โดยเมื่อ 26 พ.ค. พ.ศ. 2541 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ วันที่ 13 มี.ค. ของทุกปีเป็นวันช้างไทย เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญ และการดำรงอยู่ของช้างไทย

ภาพ TPm13thx / Shutterstock.com
138 ปีก่อน
พ.ศ. 2423
พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 แห่งรัสเซีย ถูกลอบปลงพระชนม์
100 ปีก่อน
พ.ศ. 2461
พานาโซนิคก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่น


ภาพ landmarkmedia / Shutterstock.com

12 ปีก่อน


พ.ศ. 2549
วงเดอะเซ็กซ์พิสทัลส์ (The Sex Pistols) ประกาศไม่ยอมรับการถูกจารึกชื่อเข้าร็อกแอนด์โรลฮอลล์ออฟเฟม โดยได้โพสต์จดหมายเปิดผนึกเขียนด้วยลายมือลงในเว็บไซต์ของวง โดยเรียกสถาบันที่จัดงานว่าเป็น “ฉี่ในไวน์” พร้อมกับเสริมว่า “เราไม่ใช่ลิงของคุณ เราจะไม่ไปร่วมงาน คุณคงไม่สนใจหรอก”


5 ปีก่อน
พ.ศ. 2556
อัลบั้ม “People, Hell & Angels” ของจิมิ เฮนดริกซ์ กลายเป็นผลงานที่ขึ้นชาร์ตอันดับสูงที่สุดของเขานับจากปี 2512 กับยอดจำหน่าย 72,000 ชุดในสหรัฐฯ ส่งผลให้พุ่งขึ้นถึงอันดับที่ 2 โดยอัลบั้มนี้เป็นงานรวมเพลงที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน ซึ่งบันทึกเสียงระหว่างปี 2511-2513 กับนักดนตรีหลากหลายคน