เปิดบัญชีทรัพย์สิน "พิธา" รวย 65 ล้าน

2023-11-03 12:10:27

เปิดบัญชีทรัพย์สิน "พิธา" รวย 65 ล้าน

Advertisement

เปิดบัญชีทรัพย์สิน "พิธา" รวย 65.5 ล้าน  ซื้อที่เพิ่ม 2 แปลง ปทุมธานี  2 ไร่  เชียงใหม่   1 ไร่ รวม 11 ล้าน

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.66   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 4 ก.ค.66 จำนวน 90 ราย ที่น่าสนใจคือ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล แจ้งสถานภาพโสด มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 65,530,955 บาท มีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 463,263 บาท สำหรับทรัพย์สิน ประกอบด้วย เงินสด 1,800,000 บาท เงินฝาก 22 บัญชีรวม 2,789,741 บาท เงินลงทุน 64 รายการ มูลค่า 1,337,777 บาท ไม่พบหุ้นบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) เงินให้กู้ยืม 15 ล้านบาท โดยผู้กู้คือนายภาษิณ ลิ้มเจริญรัตน์ น้องชาย ที่ดิน 2 แปลงได้มาปี 2566 ในพื้นที่ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 2 ไร่เศษ และในพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 1 ไร่   มูลค่ารวม 11,776,000 บาท  โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นห้องชุดใน กทม. มูลค่า 15 ล้านบาท  ลิขสิทธิ์หนังสือ 4 รายการ   ทรัพย์สินอื่น 12,036,990 บาท อาทิ โทรศัพท์มือถือ 3 รายการ  นาฬิกา 10 เรือน พระเครื่อง 8 รายการ เมื่อเปรียบเทียบกับรายละเอียดทรัพย์สินที่นายพิธา ยื่นไว้กรณีพ้นตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 20 มี.ค.66มีทรัพย์สินลดลง 19,192,765 บาท