ลาว-ไทยหารือสร้าง "สะพานทางรถไฟ" ข้ามแม่น้ำโขง

2023-11-02 11:20:36

ลาว-ไทยหารือสร้าง "สะพานทางรถไฟ" ข้ามแม่น้ำโขง

Advertisement

เวียงจันทน์, 1 พ.ย. (ซินหัว) — สะเหลิมไซ กมมะสิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของลาว และปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย เริ่มหารือเกี่ยวกับการก่อสร้างสะพานรองรับทางรถไฟข้ามแม่น้ำโขง ที่เชื่อมระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์ของลาว กับจังหวัดหนองคายทางตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

วันพุธ (1 พ.ย.) ลาวพัดทะนา สื่อท้องถิ่นของลาว รายงานว่าระหว่างการพบปะของทั้งสองในเวียงจันทน์ เมื่อวันจันทร์ (30 ต.ค.) ที่ผ่านมา สะเหลิมไซและปานปรีย์ยังได้หารือถึงการขยายเส้นทางรถไฟข้ามพรมแดนจากหนองคายไปยังสถานีรถไฟเวียงจันทน์ (คำสะหวาด) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเกื้อหนุนการเข้าถึงทางรถไฟจีน-ลาวให้สะดวกยิ่งขึ้น

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องส่งเสริมให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของลาวและไทยพิจารณาวิธีการส่งเสริมปริมาณการค้าทวิภาคีเพิ่มเติม โดยขจัดอุปสรรคทางการค้าที่มีอยู่และเพิ่มความสะดวกในการทำธุรกิจ

นอกจากนั้น การเจรจาดังกล่าวยังมีเป้าหมายส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างลาวและไทยผ่านการใช้งานสถานีรถไฟเวียงจันทน์ (คำสะหวาด) โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะหลั่งไหลเข้ามาในช่วงปีแห่งการท่องเที่ยวลาว 2024 (Visit Laos Year 2024)


(แฟ้มภาพซินหัว : พื้นที่ภายในสถานีหลวงพระบางของทางรถไฟจีน-ลาว ในแขวงหลวงพระบางของลาว วันที่ 25 ก.พ. 2022)