อาลัย "จิรัส อาจณรงค์" ศิลปินแห่งชาติเสียชีวิตสิริอายุ 91 ปี

2023-11-01 17:33:21

อาลัย "จิรัส อาจณรงค์" ศิลปินแห่งชาติเสียชีวิตสิริอายุ 91 ปี

Advertisement

อาลัย "จิรัส อาจณรงค์" ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) เสียชีวิตสิริอายุ 91 ปี

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.66 นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า นายจิรัส อาจณรงค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พุทธศักราช 2545  ได้ถึงแก่กรรม เนื่องจากปอดอักเสบติดเชื้อในวันอังคารที่ 31 ต.ค.66 เวลาประมาณ 16.๕50 น. ที่โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. สิริรวมอายุ 91 ปี โดยทายาทแจ้งว่าจะมีกำหนดพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วันพุธที่  1 พ.ยง66 เวลา 17.30 น. และกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ในเวลา 18.00 น. และระหว่างวันที่ 2 - 5 พ.ย.66  เวลา 18.30 น. ณ ศาลา 1  วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เขตบางกอกน้อย กทม. 

สำหรับประวัติของนายจิรัส อาจณรงค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พุทธศักราช 2545 เกิดเมื่อวันที่ 16 พ.ย.2474   เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ เชี่ยวชาญ และแม่นยำในทางขับร้องและทางบรรเลงทุกประเภท ทั้งเพลงหน้าพาทย์ เพลงในพระราชพิธี และเพลงประกอบการแสดงโขน ละคร และสามารถเล่นเครื่องดนตรีไทยได้ทุกเครื่องมือที่ชำนาญเป็นพิเศษ คือ ระนาดเอก และฆ้องวงใหญ่ พ.ศ. 2527 ได้ทำหน้าที่ครั้งสำคัญคือเป็นผู้ควบคุมวงปี่พาทย์ และเป็นผู้บรรเลงระนาดเอกในพิธีไหว้ครูและครอบครูโขน ละคร และพิธีพระราชทานต่อท่ารำเพลงพระพิราพ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ท่านได้สร้างสรรค์ผลงานประพันธ์เพลงใหม่ ๆ เผยแพร่ต่อสาธารณชน ตามวาระโอกาสสำคัญต่าง ๆ ซึ่งได้รับความชื่นชมจากผู้ฟังเป็นอย่างดี เช่นเพลงศรีสุขมหามงคล 3 ชั้น เพลงโหมโรงมหาสังข์ 3 ชั้น และยังได้รับเกียรติให้เป็นผู้อ่านโองการประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยให้กับสถาบันต่าง ๆ เป็นผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย และตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

นายจิรัส อาจณรงค์ เป็นศิลปินอาวุโสที่เปรียบเสมือนคลังความรู้ให้กับนักดนตรีไทยในปัจจุบัน เป็นที่พึ่งให้คำปรึกษาแก่ศิลปินและครูดนตรีไทยมาโดยตลอด และวงการดนตรีไทยยอดรับนับถือในความรู้ ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของการเป็นนักดนตรีไทย สามารถถ่ายทอดและสืบสานงานดนตรีไทยระดับสูงให้แก่อนุชนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี จึงได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พุทธศักราช2545