ลุยฟ้องศาลปกครองระงับ"รฟม.-อิตาเลียนไทย" ตัดต้นไม้

2018-03-11 22:30:17

ลุยฟ้องศาลปกครองระงับ"รฟม.-อิตาเลียนไทย" ตัดต้นไม้

Advertisement

"ศรีสุวรรณ"พร้อมเครือข่ายต้นไม้ในเมืองฟ้อง "รฟม.-อิตาเลียนไทย"ระงับตัดต้นไม้ทั่ว กทม.12 มี.ค.


เมื่อวันที่ 11 มี.ค. นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน กล่าวว่า ตามที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)โดยบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า ชสายสีเขียว หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ดำเนินการตัดต้นไม้ 14 ต้น ริมทางเดินเท้าหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยยังไม่ได้ขออนุญาตจาก กทม. จนทำให้เสียทัศนีภาพและอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่เดินผ่านไปมาเพราะมีสายไฟฟ้าห้อยระโยงระยางเป็นที่อันตรายต่อผู้สัญจรไปมาเป็นอย่างยิ่ง และถึงแม้ กทม.โดยสำนักงานเขตจตุจักร จะได้แจ้งความ และสั่งจำปรับผู้รับเหมาไปแล้ว 28,000 บาท รวมทั้งค่าเสียหายทางแพ่งอีกว่า 170,000 บาทไปแล้วนั้น ชี้ให้เห็นว่า รฟม. และบริษัท อิตาเลียนไทย ไม่ได้ให้ความสำคัญกับอารอนุรักษ์ ดูแล รักษา ต้นไม้สาธารณะที่เป็นเสมือนปอดของคน กทม.นายศรีสุวรรณ กล่าวต่อว่า การกระทำหรือใช้อำนาจของ รฟม.และบริษัท อิตาเลียนไทย จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กระทำการโดยนอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ตาม มาตรา 9(1) แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ พ.ศ.2542 ประกอบ พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมฯ พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535 สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน และเครือข่ายต้นไม้ในเมือง กลุ่ม Big Tree กลุ่มจตุจักรโมเดล ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มก. เพจกรุงเทพเดินสบาย และเพจเฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์ จึงได้รวมตัวกันเพื่อเดินทางไปยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เพื่อระงับการกระทำดังกล่าวในทุกสาย (11 สาย) ของรถไฟฟ้าทั่ว กทม.โดยทันที ในวันจันทร์ที่ 12 มี.ค. เวลา 10.30 น. ณ ศาลปกครองกลาง ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.