ชาวบ้านฝางชุมนุมขอโฉนดที่ดิน นส.3 ก.หลังอยู่อาศัยนานกว่า 100 ปี

2018-03-11 18:00:01

ชาวบ้านฝางชุมนุมขอโฉนดที่ดิน นส.3 ก.หลังอยู่อาศัยนานกว่า 100 ปี

Advertisement

ชาวบ้านฝาง จ.ขอนแก่น มากกว่า 300 ครัวเรือน ชุมนุมขอโฉนดที่ดิน นส.3 ก. หลังอยู่อาศัยมานานมากกว่า  100 - 120 ปี นายอำเภอรุดชี้แจงไม่สามารถออกเอกสารสิทธิให้ครอบครองที่ดินได้ ถ้ามาปลูกบ้านอยู่อาศัยหลังประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสาวะถี

ที่วัดศรีชมชื่นวนาราม บ้านโคกกว้าง ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง จ.ขอนแก่น พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาพบกับชาวบ้านโคกกว้าง หมู่ 1 และ หมู่ 10 ต.โคกงาม ที่มาชุมนุมมากกว่า 300 คน ที่ศาลาการเปรียญเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้รัฐบาลออกโฉนดที่ดิน นส.3 ก. หลังจากชาวบ้านที่มาชุมนุมครั้งนี้อยู่มานานกว่า 100 -120 ปี


นายณัฐวุฒิ นายอำเภอบ้านฝาง กล่าวว่า วันนี้ชาวบ้านโคกกว้าง หมู่ 1 และหมู่ 10 เป็นหมู่บ้านอยู่ในเขตป่าสวนแห่งชาติ "ป่าสาวะถี" เมื่อทางอำเภอบ้านฝางได้มาออกโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยสอบถามปัญหาประชาชนบ้านโคกกว้าง พวกเขาทั้งหมดที่ปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัยมากกว่า 300 หลังคาเรือน ในหมู่บ้านโคกกว้างบอกว่าไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินที่ปลูกบ้าน และที่ทำกิน มีแต่เอกสารสิทธิแบบแจ้งการครอบครองที่ดินเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถเอาไปจำนอง -จำนำ หรือขายฝากได้ นอกจากอยู่อาศัยไปชั่วลูกชั่วหลานเท่านั้น


นายณัฐวุฒิ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผืนดินที่ชาวบ้านโคกกว้างอยู่อาศัยและทำกินได้ประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติและคิดว่าปัญหาที่ประชาชนต้องการขอที่ดินทำกินหมดปัญหาไปแล้ว แต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการชุมนุม ของชาวบ้านโคกกว้าง เพื่อต้องการขอเอกสารสิทธิที่ดินอยู่อาศัย คือ นส.3 ก. และต้องการมีสิทธิในที่ดินทำกิน ในผืนที่ดินชาวบ้านโคกกว้างเรียกร้องขอ นส.3 ก. เป็นที่ป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าสาวะถี" ตั้งแต่ปี 2504 ชาวบ้าน จึงไม่มีสิทธิมาเรียกร้องขอ นส.3 ก. เมื่อหมู่บ้านจัดตั้งมามากกว่า 120 ปี ก่อนหน้าที่ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ โดยอยู่กันมาโดยที่ไม่มี นส.3 ก.
ดังนั้น ชาวบ้านโคกกว้างต้องการเอกสารสิทธิ นส.3 ก.จะต้องมาปลูกบ้านอยู่อาศัยและทำกิน ในพื้นที่ดินดังกล่าวก่อนที่รัฐบาลจะประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าสาวะถี" เมื่อปี 2504 โดยเจ้าหน้าที่ จะใช้ตามหลักกฎหมายที่ดินปี 2497 ซึ่งคนใดที่มี สค.1คือ เอกสารแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน ก่อนหน้าที่จะประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ก็สามารถนำหลักฐานมาขอเอกสารสิทธิได้ โดยทางเจ้าหน้าที่ดินก็จะตั้ง คณะกรรมการมาพิสูจน์สิทธิ พร้อมกับสอบถามทาง สปก.ว่ามีความเห็นอย่างไร จะคัดค้านหรือไม่ ในการให้ เอกสารสิทธิ์ นส.3 ก. กับผู้มาร้องขอ ถ้า สปก.ยินดีให้เอกสารสิทธิ ทาง อ.บ้านฝางต้องดำเนินการต่อ โดยมีคณะทำงานในระดับอำเภอบ้านฝาง พร้อมกับทางจังหวัด โดยมาพิสูจน์สิทธิด้วยการออกสำรวจ เดินรังวัด ในผืนที่ดินที่มี สค.1 จากนั้นเสนอให้หน่วยเหนือพิจารณาต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง