รวมเรื่องควรรู้ในการส่งของไปฝรั่งเศสโดยทางเรือ ให้ปลอดภัย

2023-10-27 22:00:08

รวมเรื่องควรรู้ในการส่งของไปฝรั่งเศสโดยทางเรือ ให้ปลอดภัย

Advertisement

    เมื่อพูดถึงการส่งของที่สะดวกรวดเร็ว หลายคนมักนึกถึงการส่งของทางแอร์ แต่การขนส่งทางเรือเป็นวิธีส่งของไปต่างประเทศที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน เนื่องจากมีต้นทุนที่ต่ำและใช้เวลาในการจัดส่งที่นานกว่าการขนส่งทางอากาศ แต่การขนส่งทางเรือก็มีข้อจำกัดบางประการ เช่น ไม่สามารถขนส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูงหรือสินค้าที่ต้องขนส่งอย่างเร่งด่วนได้

    สำหรับผู้ที่ต้องการส่งของไปฝรั่งเศสโดยทางเรือ จำเป็นต้องทราบข้อมูลและข้อควรระวังต่าง ๆ เพื่อให้สามารถส่งของได้อย่างราบรื่นและได้รับของอย่างปลอดภัย ซึ่งเราได้รวบรวมเรื่องเกี่ยวกับการส่งของไปฝรั่งเศสโดยทางเรือที่ต้องรู้ ดังนี้


ประเภทของสินค้าที่สามารถส่งได้

    โดยทั่วไปแล้ว สินค้าที่สามารถส่งได้ทางเรือ ได้แก่ สินค้าทั่วไป สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าอื่นๆ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและผู้คน อย่างไรก็ตาม ยังมีสินค้าบางประเภทที่ไม่สามารถส่งได้ทางเรือ เช่น สินค้าอันตราย สินค้าเน่าเสียง่าย สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ และสินค้าที่ต้องผ่านพิธีการทางศุลกากรพิเศษ

เอกสารที่ต้องเตรียม

เอกสารที่ต้องเตรียมในการส่งของไปฝรั่งเศส ทางเรือ ได้แก่

• ใบตราส่ง (Bill of Lading) เป็นเอกสารสำคัญในการขนส่งสินค้าทางเรือ โดยระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ส่ง ผู้รับ สินค้า และเงื่อนไขในการขนส่ง

• ใบขนสินค้าขาออก (Export Declaration) เป็นเอกสารที่ใช้แจ้งกรมศุลกากรว่ามีการขนส่งสินค้าออกจากประเทศไทย

• ใบกำกับภาษี (Tax Invoice) เป็นเอกสารที่ใช้แสดงราคาและรายละเอียดของสินค้า

• ใบรับรองคุณภาพสินค้า (Certificate of Quality) เป็นเอกสารที่ใช้รับรองคุณภาพของสินค้า

• ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) เป็นเอกสารที่ใช้รับรองแหล่งกำเนิดของสินค้า

ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

    ค่าใช้จ่ายในกาส่งของไปฝรั่งเศสโดยทางเรือจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น น้ำหนักของสินค้า ระยะทางในการขนส่ง และประเภทของสินค้า โดยทั่วไปแล้วค่าใช้จ่ายในการขนส่งทางเรือจะต่ำกว่าการขนส่งทางอากาศ แต่จะมีระยะเวลาในการจัดส่งที่นานกว่า

ระยะเวลาในการจัดส่ง

    ระยะเวลาในการจัดส่งทางเรือไปฝรั่งเศส ขึ้นอยู่กับระยะทางในการขนส่งและประเภทของสินค้า ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะใช้ระยะเวลาในการจัดส่งจะอยู่ที่ประมาณ 30-60 วัน

ขั้นตอนการส่งของ

สำหรับขั้นตอนการส่งของไปฝรั่งเศส ทางเรือ มีดังนี้

• ติดต่อบริษัทขนส่งทางเรือเพื่อขอใช้บริการ

• แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องการส่ง

• เตรียมเอกสารที่จำเป็น

• บรรจุสินค้าและติดป้ายกำกับ

• ชำระค่าขนส่ง

• ส่งสินค้าไปยังท่าเรือ

ข้อควรระวังในการส่งของ

ในการส่งของไปฝรั่งเศส ทางเรือ จำเป็นต้องคำนึงถึงข้อควรระวังต่าง ๆ ดังนี้

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าที่สามารถส่งได้ทางเรือ

• เตรียมเอกสารที่จำเป็นให้ครบถ้วน

• บรรจุสินค้าอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้สินค้าเสียหาย

• ติดป้ายกำกับสินค้าให้ชัดเจน

• ชำระค่าขนส่งให้ตรงตามกำหนด

    การส่งของไปฝรั่งเศสด้วยทางเรือ เป็นวิธีส่งของที่มีต้นทุนที่ต่ำและใช้เวลาในการจัดส่งที่นานกว่าการขนส่งทางอากาศ แต่การขนส่งทางเรือก็มีข้อจำกัดบางประการ เช่น ไม่สามารถขนส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูงหรือสินค้าที่ต้องขนส่งอย่างเร่งด่วนได้ โดยจำเป็นต้องทราบข้อมูลและข้อควรระวังต่างๆ เพื่อให้สามารถส่งของได้อย่างราบรื่นและได้รับของอย่างปลอดภัย