ผอ.ฝ่ายรายการ NEW18 รับรางวัลสตรีดีเด่น

2018-03-09 11:55:10

ผอ.ฝ่ายรายการ NEW18 รับรางวัลสตรีดีเด่น

Advertisement

พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ประทานโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น 8 ประเภท "ศตกมล วรกุล" ผู้อำนวยการฝ่ายรายการนิว 18 รับประทานรางวัลสื่อมวลชนสตรีดีเด่น

วานนี้ (8 มี.ค.) กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดงานวันสตรีสากลประจำปี 2561 โดยได้รับพระกรุณาคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาประทานโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ซึ่งมีสตรีที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นทั้งหมด 8 ประเภท จำนวน 29 รางวัล ทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ศิลปิน และสื่อมวลชน ซึ่ง น.ส.ศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายรายการนิว 18 อดีตบรรณาธิการบริหารข่าว นิว 18 ได้รับประทานรางวัล สื่อมวลชนสตรีดีเด่น


นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยทอล์คโชว์ เรื่องโอกาสสตรีไทยก้าวไกลให้ทันเศรษฐกิจดิจิทัล นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นิทรรศการสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2561 และบูธนิทรรศการ 9 บูธ อาทิ บูธเกร็ดตระการร่วมใจ ไทยไม่ทิ้งกัน ของสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จ.นนทบุรี บูธวัฒนธรรมไหมประยุกต์ ภูมิปัญญาไทยนิยม ของป้าไหมทอมือลายโน้ต คึมมะอุ-สวนหม่อน จ.นครราชสีมา เป็นต้น