ไม่ต้องห่วง! เบิกประกันสังคมได้ หากเป็นโรคพิษสุนัขบ้า

2018-03-09 13:05:39

ไม่ต้องห่วง! เบิกประกันสังคมได้ หากเป็นโรคพิษสุนัขบ้า

Advertisement

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม แจงโรคพิษสุนัขบ้า ใช้ประกันสังคมได้ สถานการณ์แพร่ระบาด ในพื้นที่สีแดงยังน่าเป็นห่วงนพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้เผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในพื้นที่สีแดงตามที่กรมปศุสัตว์ประกาศ ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ ชลบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา น่าน บุรีรัมย์ อุบลราชธานี เชียงราย ร้อยเอ็ด สงขลา ระยอง ตาก และศรีสะเกษ พร้อมกันนี้ยังได้เตือนพื้นที่เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าอีก 42 จังหวัด
นายแพทย์สุรเดช ได้เปิดเผยว่า ได้ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมดูแลผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมอย่างใกล้ชิด  ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมได้เตรียมพร้อม ประสานกับสถานพยาบาลคู่สัญญาและเครือข่ายทั่วประเทศเตรียมรับผู้ประกันตน หากพบกรณีประสบเหตุถูกสุนัขกัด  แนะให้ผู้ประกันตน ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยด่วน

นายแพทย์สุรเดช กล่าวเพิ่มเติมว่า การใช้สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ตนเองเลือกโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หากไม่สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ตนเองเลือกได้ ควรรีบเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยฉีดวัคซีนเข็มแรก ณ โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อน แล้วนำใบเสร็จรับเงินที่สำรองจ่าย พร้อมนำใบรับรองแพทย์มาเบิกคืนได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ จังหวัด สาขาทุกแห่งที่สะดวก 


 

กรณีผู้ประกันตนเข้ารับบริการ ทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลเอกชนประเภทผู้ป่วยนอก สามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินครั้งละ 2,000 บาท และจ่ายเพิ่มตามรายการการรักษาที่กำหนดตามหลักเกณฑ์  หากผู้ประกันตน มีปัญหา สงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคม 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง


แท็กที่เกี่ยวข้อง