โลกร้อน ผู้หญิงลำบากมากกว่าผู้ชาย

2018-03-08 15:10:00

โลกร้อน ผู้หญิงลำบากมากกว่าผู้ชาย

Advertisement


ผลการศึกษา พบว่า ปัญหาโลกร้อนจะส่งผลกระทบต่อผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เพราะผู้หญิงมีบทบาทในการดูแลครอบครัว หุงหาอาหาร แทนผู้ชายในบางภูมิภาค

ผลการศึกษาพบว่า ผู้หญิงจะได้รับผลกระทบจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือโลกร้อนมากกว่าผู้ชาย โดยตัวเลขของสหประชาชาติ หรือยูเอ็น ระบุว่า ร้อยละ 80 ของผู้ไร้ที่อยู่อาศัยจากปัญหาโลกร้อน เป็นผู้หญิง ด้วยความที่ ผู้หญิงต้องรับบทบาทสำคัญในการดูแลและหุงหาอาหารและเชื้อเพลิง ทำให้ผู้หญิงมีความเปราะบางและรับภาระมากกว่า เมื่อเกิดน้ำท่วมหรือภาวะแห้งแล้ง

ตัวอย่างในแอฟริกากลาง โลกร้อน มีแนวโน้มจะทำให้ทะเลสาบน้ำจืดชาด (Lake Chad) ถึงร้อยละ 90 หายไป, กลุ่มชนเผ่าเร่ร่อนมีความเสี่ยงเป็นพิเศษ เพราะชายฝั่งของทะเลสาบหดน้อยลงเรื่อย ๆ ทำให้ผู้หญิงต้องเดินไปตักน้ำใช้ไกลขึ้น


ฮินดู อูมารู อิบราฮิม ผู้ประสานงานของสมาคมชนพื้นเมืองหญิงและประชาชนของชาด หรือเอเอฟพีเอที กล่าวว่า ในช่วงหน้าแล้ง ผู้ชายจะเข้าเมืองเพื่อไปหางานทำ ปล่อยให้ผู้หญิงดูแลชุมชนแทน ขณะที่ ปัจจุบันนี้ ฤดูแล้งก็ยาวนานขึ้น ก็ทำให้ผู้หญิงต้องทำงานหนักขึ้น เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวโดยไม่ได้รับการสนับสนุน ผู้หญิงจึงมีความเสี่ยงมากกว่า เพราะต้องทำงานหนักมากแท็กที่เกี่ยวข้อง