สั่งทหารภาคอีสาน 20 จังหวัด เตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

2018-03-08 14:55:50

สั่งทหารภาคอีสาน 20 จังหวัด เตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

Advertisement

แม่ทัพภาคที่ 2 สั่งการทหารภาคอีสาน 20 จังหวัด เตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนถ้าประสบภัยแล้งทันทีทันใด ไม่ต้องรอคำสั่งหน่วยเหนือ พร้อมขอให้ผู้ประสบภัยใช้น้ำอย่างมีคุณค่า ปลูกพืชใช้น้ำน้อย

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ลานสวนสนามค่ายศรีพัชรินทร ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดการตรวจความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ขอนแก่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมพิธี ได้แก่ พล.ต.อัครเดช บุญเทียม ผบ.มทบ.23 นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขอนแก่น พล.ต.ต.พรหมณัฏฐเขต ฮามคำไพ ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น นายฉัตรฌรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา หน.สนง.ปภ.จว.ขอนแก่น และภาคีเครือขายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 19 องค์กร เข้าร่วมรับการตรวจ เพื่อตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ยานพาหนะ และอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ให้ทันต่อสถานการณ์ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติให้ทันท่วงที


พล.ต.อัครเดช บุญเทียม ผบ.มทบ.23 กล่าวว่า กองทัพภาคที่ 2 ได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 เตรียมความพร้อมทั้งในด้านกำลังพล และเครื่องมือ ตลอดจนตรวจสอบแผนปฏิบัติการอย่างรัดกุม พร้อมทั้งติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังพื้นที่โดยเพ่งเล็งพื้นที่ที่มีความเสี่ยง และมีแนวโน้มอาจเกิดภัยพิบัติ ตลอดจนประสานการปฏิบัติกับจังหวัดอย่างใกล้ชิด และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในทันที โดยไม่ต้องรอคำสั่งจากหน่วยเหนือ ซึ่ง มทบ.23 จัดเตรียมกำลังและยุทโธปกรณ์ คือ 1.จัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือประชาชน จำนวน 2 ชุด ภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในทันที 2.กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 กองร้อย มีภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสพภัยพิบัติต่างๆ ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ขอนแก่น และ 3.กองร้อยพร้อมรบระดับ 2 จำนวน 5 กองร้อย มีภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสพภัยพิบัติต่างๆ ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ขอนแก่น


ในส่วน พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า ภาคอีสานมักประสบภัยแล้งทุกปี ทำให้มีบทเรียนโดยเฉพาะในด้านน้ำอุปโภคบริโภค จึงได้ให้ทุกจังหวัดในภาคอีสานประชุม ทบทวนแผน พัฒนาแผนเชิงบูรณการ โดยวิเคราะห์พื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะปีนี้มีน้ำต้นทุนมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา จึงต้องมีการวางแผนเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยแล้งให้ทันท่วงที


แท็กที่เกี่ยวข้อง