ภาคประชาชนจี้ ก.ล.ต.สอบธรรมาภิบาล “อิตาเลียนไทย”

2018-03-07 18:25:03

ภาคประชาชนจี้ ก.ล.ต.สอบธรรมาภิบาล “อิตาเลียนไทย”

Advertisement

ภาคประชาชนยื่นหนังสือถึงประธาน ก.ล.ต. เรียกร้องให้ตรวจสอบธรรมาภิบาลของ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน) กรณีตัดต้นไม้โดยไม่รอการอนุมัติหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หากเข้าข่ายขอให้พิจารณาบทลงโทษ สั่งหยุดการซื้อขาย พร้อมยื่นข้อเรียกร้อง 7 ข้อต่อผู้ว่าฯ กทม.เมื่อวันที่ 7 มี.ค. กลุ่มตัวแทนภาคประชาชนที่เห็นความสำคัญของต้นไม้ในเมือง ประกอบด้วยเครือข่ายต้นไม้ในเมือง นำโดย น.ส.ช่อผกา วิริยานนท์ กลุ่ม Big trees นำโดย นางอรยา สูตะบุตร รวมทั้ง สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เพจเฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์ อาจารย์เดชรัตน์ สุขกำเนิด อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มจตุจักรโมเดล ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเพจกรุงเทพเดินสบาย ได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อ ประธานกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอเรียกร้องให้ตรวจสอบธรรมาภิบาลของ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน) กรณีตัดต้นไม้โดยไม่รอการอนุมัติหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หนังสือที่ยื่นระบุว่า กลุ่มตัวแทนภาคประชาชนที่เห็นความสำคัญของต้นไม้ในเมืองรู้สึกไม่สบายใจต่อวิธีการทำงานของบริษัทดังกล่าว เป็นเหตุให้สงสัยว่า บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน) ได้กระทำการที่แสดงว่าเป็นองค์กรที่ไม่มีธรรมาภิบาล ไม่เคารพในกฎกติกาของสังคม ไม่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และไม่เคารพในทรัพย์สมบัติที่เป็นของสาธารณะ หรือไม่ จึงขอเรียกร้องให้คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทำการตรวจสอบกรณีดังกล่าว ว่าเข้าข่ายหรือไม่ และหากเข้าข่ายซึ่งสาธารณชนเห็นพ้องว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม ขอให้ ก.ล.ต.ได้พิจารณาให้เกิดบทลงโทษ อาทิ คำสั่งหยุดการซื้อขาย พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางปฏิบัติในอนาคตที่จะบังคับใช้ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะได้รับคุณได้รับโทษอย่างเป็นรูปธรรม ในประเด็นด้านธรรมาภิบาล ที่ทั่วโลกและรัฐบาลไทยกล่าวอ้างถึงอย่างสม่ำเสมอต่อไป

ด้านนายปริย เตชะมวลไวทิพย์ ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กร และส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุน ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต.จะแจ้งให้บริษัททราบ และพิจารณาดำเนินการตามสมควรในทุกกรณีหากมีการมาร้องเรียนก็จะรับไว้พิจารณา และดูรายละเอียดตามหนังสือร้องเรียนว่ามีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ก.ล.ต.อย่างไรบ้างจากนั้น กลุ่มตัวแทนภาคประชาชนที่เห็นความสำคัญของต้นไม้ในเมือง ได้เดินทางไปยี่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมขอเรียกร้องให้ทบทวนมาตรการปฏิบัติต่อต้นไม้ในเมือง ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า พร้อมเรียกร้อง ดังนี้ 1.ขอให้เปิดเผยข้อมูลต้นไม้ที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทุกสายตลอดโครงการ และเปิดเผยแผนการปฏิบัติที่กำหนดไว้เดิม (ตามสิทธิใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ) 2.ขอให้มีการตัดและล้อมย้ายต้นไม้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านต้นไม้มืออาชีพมากำกับดูแลการทำงาน 3.ขอให้ทำการตรวจสอบต้นไม้ที่มีการขุดล้อมย้ายไปก่อนหน้านี้ ว่ายังปกติดีหรือไม่ หรือตายไปหมดแล้ว หรือถูกนำไปปลูกยังบ้านผู้บริหารหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือไม่

4.ขอให้มีจุดปลูกเสริม หากจำเป็นต้องมีการตัดทิ้งหรือย้ายต้นไม้ 5.ขอให้สร้างวิธีการที่ประชาชนจะสามารถตรวจสอบได้ ว่าหน่วยงานของท่านได้ดำเนินการตามนั้นจริง 6.ขอให้มีการจัดตั้งตัวแทน 4 ฝ่ายเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติต่อต้นไม้ คือตัวแทนจาก กทม. ตัวแทนบริษัทผู้รับเหมา ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน และตัวแทนภาควิชาการ มาหารือร่วมกันว่าควรหรือไม่ที่จะตัดหรือย้ายต้นไม้ต้นไหน อย่างไร และกำหนดแนวทางการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ 7.ขอให้ทบทวนแนวทางการประเมินคุณค่าของต้นไม้กรณีที่ต้องถูกตัดทำลายลง เพราะอัตราค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนดนั้นเทียบไม่ได้กับคุณค่าของต้นไม้ในเมืองแต่ละต้น ที่จะสามารถสร้างประโยชน์ให้คนเมืองได้มากมหาศาล ทั้งการเป็นเครื่องปรับอากาศจำนวนมาก และเป็นเครื่องฟอกอากาศที่ดูดซับก๊าซพิษ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีเครื่องจักรใดๆ มาทำหน้าที่ช่วยลดมลพิษทางอากาศให้กับคนเมืองแทนต้นไม้ในเมืองได้แท็กที่เกี่ยวข้อง