กรมการค้าต่างประเทศ เปิดยื่นซองเสนอราคาข้าว

2017-04-28 17:30:22

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดยื่นซองเสนอราคาข้าว

Advertisement

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดซองเสนอราคาข้าวในสต๊อกรัฐบาลเข้าสู่อุตสาหกรรมครั้งที่ 1/60


นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กรมการค้าต่างประเทศได้เปิดซองราคาประมูลข้าวในสต๊อกรัฐบาลเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1 ปี 2560 เป็นข้าวในกลุ่มที่ 3 ปริมาณ 1.03 ล้านตัน เก็บใน 157 คลัง 34 จังหวัด เป็นคลังขององค์การคลังสินค้า (อคส.) 111 ล้านตัน และคลังขององค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.) 46 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าว 16 ชนิด โดยมีผู้ผ่านคุณสมบัติเข้ายื่นซองเสนอราคา 21 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเอทานอล ไบโอแมส เชื้อเพลิงชีวภาพ ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้า และไบโอแก๊ส โดยขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปราคาที่ชัดเจน แต่เบื้องต้นมีผู้ยื่นซองเสนอราคารายแรกเสนอราคาในทุกคลัง อยู่ที่ 2-3 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งหากสามารถระบายข้าวได้ในราคาดังกล่าวตามที่ผู้ยื่นซองเสนอ คาดว่า จะมีมูลค่าจากการขายข้าวในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นกว่า 3,000 ล้านบาท
อย่างไรก็ตามภายหลังจากสิ้นสุดการเปิดซองเสนอราคา ทางกรมการค้าต่างประเทศจะนำข้อมูลทั้งหมดเสนอเข้าที่ประชุมคณะทำงานการระบายข้าวและคณะอนุกรรมการพิจารณาการระบายข้าว เพื่อสรุปราคาขายที่ชัดเจนต่อไปทั้งนี้หากสามารถระบายข้าวในปริมาณ 1.03 ล้านตันได้ทั้งหมดในครั้งนี้ จะเหลือข้าวในสต๊อกรัฐบาลที่ต้องระบายอยู่ที่ประมาณ 4 ล้านตัน ซึ่งจะทยอยเปิดประมูลในกลุ่มที่ 1 จำนวนอีก 1.72 ล้านตัน ในเดือนพฤษภาคม และในกลุ่มที่ 2 จำนวน 2.15 ล้านตัน ในเดือนมิถุนายนนี้
สำหรับสถานการณ์การส่งออกข้าวล่าสุดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 26 เมษายนที่ผ่านมา มีปริมาณ 3.87 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่มีปริมาณ 3.46 ล้านตัน ส่วนมูลค่าในปีนี้อยู่ที่ 1,600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

แท็กที่เกี่ยวข้อง