“บิ๊กป้อม”รับปากอนุมัติงบขุดลอกแม่น้ำเพชรบุรี

2018-03-05 18:15:43

“บิ๊กป้อม”รับปากอนุมัติงบขุดลอกแม่น้ำเพชรบุรี

Advertisement

“พล.อ.ประวิตร” รับปากอนุมัติงบประมาณ 31 ล้าน ขุดลอกแม่น้ำเพชรบุรีแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 5 มี.ค. ที่วัดบันไดทอง ต.บ้านกุ่ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม พร้อมคณะเดินทางมาตรวจราชการติดตามโครงการขุดลอกแม่น้ำเพชรบุรี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยมี พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพภาคที่ 1 พล.ท.จักรชัย โมกขะสมิต เจ้ากรมการทหารช่าง ค่ายภานุรังสี พล.ต.สีหเดช ดีสนธิโชติ รอง ผอ.กอ.รมน.เพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รอง ผวจ.เพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการทหาร ตำรวจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า สืบเนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมจ.เพชรบุรี ปี 2559 -2560 ในช่วงเดือนต.ค. – พ.ย. ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเพชรบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญ ได้สร้างความเสียหายต่อประชาชน เศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นรูปธรรม โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ซึ่งที่ประชุมคณะทำงานได้มีมติให้ดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จ.เพชรบุรี โดยขอความอนุเคราะห์ไปยัง พล.อ.ประวิตร ผ่านแม่ทัพภาคที่ 1 และขอให้กรมการทหารช่างได้ดำเนินการสำรวจและประมาณโครงการขุดลอกแม่น้ำเพชรบุรี


ด้าน พล.ท.จักรชัย โมกขะสมิต เจ้ากรมการทหารช่าง ค่ายภานุรังสี กล่าวว่า กรมการทหารช่างได้ดำเนินการสำรวจแม่น้ำเพชรบุรี ประกอบกับข้อมูลของโครงการชลประทานเพชรบุรี พบว่า ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเพชรบุรี ในช่วงเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดิมไหลผ่านในอัตรา 180 – 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ปัจจุบันไหลผ่านในอัตรา 140 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาการระบายน้ำได้ช้าลง แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาระยะสั้น จ.เพชรบุรีได้จัดเตรียมดำเนินการขุดลอกแม่น้ำเพชรบุรี ตั้งแต่ช่วงอำเภอเมืองเพชรบุรีถึงอำเภอบ้านแหลม ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร เพื่อแก้ไขปัญหาลำน้ำตื้นเขินและเป็นการขุดลอกขยายความกว้างของแม่น้ำเพชรบุรีให้สามารถรองรับน้ำในฤดูน้ำหลาก และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำให้มากขึ้นจากเดิมอีกประมาณ 20 – 40 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เบื้องต้นโครงการขุดลอกแม่น้ำเพชรบุรีระยะทาง 23 กิโลเมตร ทางกรมเจ้าท่ารับดำเนินการ 4.8 กิโลเมตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 กิโลเมตร จึงเหลือระยะทางที่กรมการทหารช่างดำเนินการ 16.3 กิโลเมตร แบ่งเป็นพื้นที่เขต อ.เมืองเพชรบุรี 13.4 กิโลเมตร และพื้นที่ อ.บ้านแหลม ระยะทาง 2.9 กิโลเมตร โดยจะดำเนินการขุดลอกดินในแม่น้ำเพชรบุรีปริมาณ 244,018 คิว ระยะเวลาดำเนินงาน 6 เดือน ใช้งบประมาณ 31,728,100 บาท

เบื้องต้นทาง พล.อ.ประวิตร รับปากว่าจะพิจารณาอนุมัติงบประมาณจำนวน 31 ล้านบาท ดำเนินโครงการขุดลอกแม่น้ำเพชรบุรีในการประชุม ครม.ต่อไปแท็กที่เกี่ยวข้อง