นายกฯปรึกษา คกก.กฤษฎีกายกเลิกคำสั่ง คสช.

2023-09-14 15:03:00

นายกฯปรึกษา คกก.กฤษฎีกายกเลิกคำสั่ง คสช.

Advertisement

นายกฯปรึกษา คกก.กฤษฎีกายกเลิกคำสั่ง คสช. ที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน การปฏิบัติหน้าที่ของราชการ 

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.66 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสินนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง กล่าวถึงแนวทางยกเลิกคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช. ) ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13  ก.ย. ที่ผ่านมาว่า เรื่องนี้ต้องปรึกษาคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า กฎหมายบางข้อที่ไม่ได้ใช้และเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและการปฏิบัติหน้าที่ของราชการก็ยกเลิกไป ถ้ายกเลิกไม่ได้ก็นำกลับเข้าสู่ที่ประชุม ครม.ใหม่ เป็นเพียงการพูดคร่าว ๆ เราพยายามทำให้เป็นรัฐสนับสนุน ถ้ากฎหมายอะไรที่บอกทำไม่ได้ก็อยากให้รีบทำ แต่ต้องไม่ขัดหลักนิติธรรมของการบริหารจัดการของประเทศ และการดำเนินธุรกิจ

ผู้สื่อข่าวถามว่า การสื่อสารเรื่องกฎหมายต้องมีรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายหรือผู้ที่สามารถมาสื่อสารเรื่องกฎหมายได้หรือไม่ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เรื่องนี้ขอรับไปปรับปรุง แล้วจะแจ้งมาอีกครั้งจะดำเนินการอย่างไรเพราะหากยังไม่ครบทั้งหมดก็อาจจะยังไม่รีบแถลง เข้าใจว่าประชาชนอยากทราบเรื่องที่เราคิดอยู่ทำอยู่ต่อไปอะไรที่ยังไม่ครบ 100% ก็อาจจะยังไม่แถลง