เปิดแล้วที่พังงา! "รพ.เต่าทะเล" แห่งแรกในเอเชีย

2018-03-05 16:30:20

เปิดแล้วที่พังงา! "รพ.เต่าทะเล" แห่งแรกในเอเชีย

Advertisement

ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ทำพิธีบวงสรวงก่อสร้าง รพ.เต่าทะเลแห่งแรกในเอเชีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลรักษาและปกป้องชีวิตเต่าทะเล


เมื่อวันที่ 5 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือพังงา ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รอง ผวจ.พังงา พลเรือตรี วรงกรณ์ โอสถานนท์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมด้วยข้าราชการทหาร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สัตวแพทย์ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมพิธีบวงสรวงการก่อสร้าง รพ.เต่าทะเล ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือพังงา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง และจัดซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการรักษาเต่าทะเลจาก ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟิล์มมาสเตอร์จำกัด ซึ่งภายในประกอบด้วย ห้องรักษาพยาบาล ห้องผ่าตัด ห้องเก็บเครื่องมือ ยา และเวชภัณฑ์ ห้องปฏิบัติงานของสัตวแพทย์ที่มีความทันสมัย และครบวงจร


สำหรับศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 โดยทางกองทัพเรือได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลฝั่งอันดามัน และได้มอบให้ทางกองทัพเรือภาคที่ 3 จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลขึ้น ซึ่งได้กำหนดจุดอนุบาลเต่าทะเล จำนวน 2 จุด ในพื้นที่แรกเป็นการอนุรักษ์เพาะฟักไข่เต่าในพื้นที่เกาะ 1 หรือเกาะหูยง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ส่วนพื้นที่ที่ 2 เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลบริเวณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือพังงา ดังนั้น การก่อสร้างโรงพยาบาลเต่าทะเลขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กองทัพเรือ ได้จัดโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของกองทัพเรือ ทำหน้าที่เพาะฟัก และอนุบาลลูกเต่าทะเลก่อนปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ ซึ่งพบว่าปัจจุบันมีเต่าทะเลมีอาการเจ็บป่วยจำนวนมาก ทางหน่วยจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของงานด้านอนุรักษ์ จึงได้จัดสร้าง รพ.เต่าทะเล ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือขึ้น เพื่อเป็นสถานที่ดูแลรักษาเต่าทะเลรวมทั้งเป็นสถานที่ในการศึกษา วิจัย จัดเก็บข้อมูลการรักษาพยาบาล และติดตามการรักษาพยาบาลเต่าที่เจ็บป่วยต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง