รมว.พลังงานยันแก้ปัญหาราคาพลังงานโดยเร็ว

2023-09-13 00:05:53

รมว.พลังงานยันแก้ปัญหาราคาพลังงานโดยเร็ว

Advertisement

รมว.พลังงานยันแก้ปัญหาราคาพลังงานโดยเร็ว  เป็นธรรม เหมาะสมกับประชาชน

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.66  ที่รัฐสภา นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน ชี้แจงระหว่างการแถลงนโยบายของรัฐบาลว่า ตนได้ฟังการอภิปรายในประเด็นความห่วงใยเรื่องพลังงานของ ส.ส.มาตลอด สรุปปัญหาพบว่ามีประเด็นสำคัญ ได้แก่ ประเด็นแรก เป็นเรื่องของราคาพลังงาน เรื่องที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างและการให้บริการ เรื่องที่สามเกี่ยวกับการกำกับดูแลพลังงานของภาครัฐ เรื่องที่สี่การให้สิทธิภาคเอกชนว่าถูกต้อง เป็นธรรมหรือไม่ และเรื่องที่ห้าเรื่องการให้บริการที่ไม่ทั่วถึง และเรื่องพลังงานทางเลือก

นายพีระพันธุ์ ชี้แจงว่า พลังงานแม้จะไม่ใช่ปัจจัย 4 แต่ก็เป็นเรื่องจำเป็นในชีวิตของประชาชน ดังนั้นค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน การมีพลังงานที่เพียงพอในราคาที่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องสำคัญ รัฐบาลชุดนี้ทั้งนายกรัฐมนตรี และ ตนเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้ความสำคัญและเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่ง สำหรับ เรื่องที่หนึ่งคือเรื่องราคาพลังงาน รัฐบาลจะให้ความสำคัญและเร่งแก้ไขให้โดยเร็ว การแก้ไขปัญหามีอยู่ 2 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกคือการดำเนินการในระยะสั้นที่ต้องแก้ไขทันที เร่งด่วนเท่าที่จะทำได้ภายใต้โครงสร้างปัจจุบัน แต่ในระยะยาวจำเป็นจะต้องดูเรื่องโครงสร้างของราคาพลังงานทั้ง น้ำมัน และไฟฟ้า ว่าปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้เกิดโครงสร้างในระยะยาวที่จะทำให้มีปริมาณที่เพียงพอ ราคาที่เป็นธรรม และเหมาะสมกับประชาชน

นายพีระพันธุ์ กล่าวต่อว่า ในส่วนของโครงสร้างดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญจะมีทั้งโครงสร้างเรื่องของการผลิต รวมไปถึงโครงสร้างการกำหนดราคาที่มาของวัตถุดิบที่นำมาใช้ผลิตทั้งสองส่วน คือ พลังงานไฟฟ้า และ น้ำมัน โดยจะต้องดูความเหมาะสม และสอดคล้องต่อความเป็นจริง ทั้งราคา และเรื่องการให้บริการ  ขณะที่การกำกับดูแลด้านพลังงาน ตนได้มีโอกาสดูรายละเอียดของกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือการดำเนินการในหลายส่วน คิดว่าต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การกำกับดูแลพลังงานดีขึ้น

นายพีระพันธุ์ กล่าวด้วยว่า ประเด็นสำคัญที่เป็นห่วงเกี่ยวกับการให้บริการที่ไม่ทั่วถึง ตนก็เคยได้รับการร้องเรียนในฐานะที่เคยเป็น สส.และเคยทำงานในรัฐบาล โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ในส่วนของการผลิตไฟฟ้าที่เป็นปัญหาอยู่ในต่างจังหวัด เห็นว่า ควรส่งเสริมเรื่องพลังงานทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโซลาเซลล์ หรือพลังงานน้ำในพื้นที่ที่สามารถทำได้ แม้ว่าปัจจุบัน จะมีการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบนี้อยู่แล้ว แต่อาจจะยังไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควร หลังจากนี้รัฐบาลนี้จะเข้าไปสนับสนุน ส่งเสริมให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้มีพลังงานไฟฟ้าใช้ได้อย่างทั่วถึง  สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง รัฐบาลจะมุ่งเน้นเรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้ามากระตุ้นเศรษฐกิจอีกหลายเรื่อง โดยเฉพาะการผลิตรถพลังงานไฟฟ้า การส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนต์อีวี   อย่างไรก็ตาม ยังต้องพิจารณาเรื่องความเพียงพอของไฟฟ้าที่จะนำมาใช้ หรือที่เรียกว่า ไฟฟ้าเสถียร เพราะการส่งเสริมรถไฟฟ้า ที่สามารถประหยัดน้ำมันได้ แต่อาจจะทำให้ต้องใช้ไฟฟ้ามากขึ้น จึงต้องเตรียมการเรื่องปริมาณไฟฟ้าที่จะใช้ให้เพียงพอกับความต้องการ

“ขอให้ท่าน สมาชิกมั่นใจได้ว่า รัฐบาลชุดนี้จะให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนมากกว่าการทำธุรกิจด้านพลังงาน เราจะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับการบริการ หรือการเข้าถึงพลังงานในราคาที่เป็นธรรม และเหมาะสมให้เร็วที่สุด และจะวางโครงสร้าง การกำหนดราคาพลังงานเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาว ให้เกิดเป็นมรรคผล กับพี่น้องประชาชน และเพื่อความมั่นคงด้านพลังานของประเทศต่อไปค” นายพีระพันธุ์ กล่าว