"ฐากร" ย้ำจุดยืน "ไทยสร้างไทย" เป็นฝ่ายค้านสร้างสรรค์

2023-09-11 20:56:46

"ฐากร" ย้ำจุดยืน "ไทยสร้างไทย" เป็นฝ่ายค้านสร้างสรรค์

Advertisement

"ฐากร"ย้ำจุดยืน  "ไทยสร้างไทย" เป็นฝ่ายค้านทำงานสร้างสรรค์ไม่ใช้วาทกรรมสร้างความแตกแยกเกลียดชัง หากรัฐบาลทำไม่ถูกต้อง มีการทุจริต จะทำหน้าที่อย่างไม่ยำเกรง พร้อมแนะเตรียมคนให้พร้อม มีทักษะเท่าทันสากล เปิดโอกาสให้ทุกธุรกิจอย่างเท่าเทียม  

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.66  ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยสร้างไทย อภิปรายเสนอแนะ นโยบายรัฐบาล ในประเด็นการจัดทำประชามติเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญ เห็นว่ายังขาดรายละเอียดการดำเนินการและกรอบเวลาที่ชัดเจน ซึ่งพรรคไทยสร้างไทยยืนยันแนวทางในแก้ไขให้มีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนโดยเร็ว โดยจะยกเว้นหมวดที่ 1 และ 2 ผ่านการเลือกตั้ง สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ สสร.

นายฐากร อภิปราย ถึงนโยบายด้านเศรษฐกิจ ว่าขณะนี้ โครงสร้างเศรษฐกิจไทยอยู่ในสถานการณ์ ที่เหลื่อมล้ำสูง เติบโตต่ำ ประชาชนส่วนใหญ่ขาดโอกาสที่จะเติบโต ขณะเดียวกันเห็นว่า การสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล ไม่ใช่แค่การเริ่มต้นสร้าง Blockchain เท่านั้น แต่หมายถึงการสร้างระบบเศรษฐกิจ ที่ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

นายฐากร เสนอว่า การสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 3 ด้าน ประกอบด้วย 1.การเตรียมคนให้พร้อม การปรับตัวให้ทัดเทียบประเทศสากลอื่นๆ พร้อมสนับสนุนให้คนไทยมีทักษะสำคัญที่เข้ากับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล เช่น การคำนวณ ภาษา โปรแกรม  2.การสนับสนุนธุรกิจให้โต โดยดึงดูดธุรกิจทั้งไทยและต่างชาติให้มีการลงทุนมากขึ้น และเปิดโอกาสให้ประชาชนในวงกว้างได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงรัฐบาลต้องสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้ การแข่งขัน และนวัตกรรม 3.นำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลได้ พร้อมลดกฎเกณฑ์ภาครัฐที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

เลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย ระบุด้วยว่า รัฐบาลต้องเร่งจัดตั้งกองทุน Start-Up ให้สำเร็จโดยเร็ว เพราะเป็นนโยบายที่สำคัญ จะช่วยกระจายโอกาสให้ทุกคนเท่าเทียมกัน พร้อมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ขณะที่โจทย์ใหญ่อีกประการคือ ด้านสาธารณสุข ซึ่งต้องเร่งทำประเด็นบัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้ทุกที่ สามารถใช้สำหรับดึงข้อมูลประวัติคนไข้ และประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลทุกที่ ที่คนไข้เคยรักษามาได้ทั้งหมด  ในด้านการศึกษา กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ผ่านมากว่า 20 ปีแล้ว ยังไม่มีดำเนินการ ทั้งที่จะช่วยยกระดับการศึกษา เช่น การสนับสนุนอุปกรณ์ในสถานศึกษา ตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ จึงขอให้คณะรัฐมนตรี เร่งดำเนินการโดยด่วน  นอกจากนี้ ยังมองว่าประเทศไทยควรมีจุดยืนในเรื่องห่วงโซ่อุปทานอย่างชัดเจน และปฏิรูปนโยบายด้านแรงงานให้เสมอภาค และประเทศไทยควรเป็นผู้นำในการหารือและปฏิรูปประเด็นแรงงานข้ามชาติ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญในภูมิภาคอาเซียน ที่สำคัญ

"พรรคไทยสร้างไทย ขอย้ำจุดยืนว่า จะเป็นฝ่ายค้านที่ทำงานอย่างสร้างสรรค์ จะไม่เป็นฝ่ายค้านที่ค้านทุกเรื่อง หรือใช้วาทกรรมที่สร้างความแตกแยกเกลียดชัง ถ้ารัฐบาลตั้งใจทำงาน พรรคไทยสร้างไทยพร้อมให้ความร่วมมือ แต่ถ้ารัฐบาลทำไม่ถูกต้อง มีการทุจริต หรือทำให้ผลประโยชน์ของประชาชนเสียหาย เราจะทำหน้าที่ของเราอย่างไม่ยำเกรง"นายฐากร กล่าว