นายกฯขอเอ็นจีโออย่ามุ่งโจมตีอย่างเดียว

2018-03-05 10:25:00

นายกฯขอเอ็นจีโออย่ามุ่งโจมตีอย่างเดียว

Advertisement

นายกฯลงพื้นที่สมุทรสาครเยี่ยมมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ขอเอ็นจีโอเผยแพร่ข้อเท็จจริงสร้างความเข้าใจอย่ามุ่งโจมตีอย่างเดียว ยันการแก้ปัญหาค้ามนุษย์ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ลั่นลงโทษเด็ดขาดเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้อง


เมื่อช่วงเช้าวันที่ 5 มี.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.สมุทรสาคร เพชรบุรี ในการประชุม ครม.สัญจรอย่างเป็นทางการ จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 5-6 มี.ค. โดยในวันนี้นายกฯเดินทางไปเยี่ยมชมมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หมู่บ้านมหาชัยเมืองทอง ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  พร้อมกล่าวกับอาสาสมัครแรงงานเมียนมาตอนหนึ่ง ว่า เอ็นจีโอจะต้องช่วยดูแลแรงงาน รวมทั้งเผยแพร่ข้อเท็จจริงสร้างความเข้าใจว่ารัฐบาลแก้ปัญหาได้ผลในระดับใด อย่าให้เกิดความเข้าใจผิด หรือโจมตีจุดบกพร่องเพียงอย่างเดียว สำหรับการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงานผิดกฎหมายจะต้องอาศัยความร่วมมือจาก 3 ส่วน คือ เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ประกอบการ และแรงงาน ซึ่งรัฐบาลจะดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด ส่วนผู้ประกอบการหากไม่ให้ความร่วมมือก็ต้องดำเนินการเช่นกัน