"องอาจ"ฝากการบ้าน 5 ข้อ "สุทิน"

2023-09-07 11:05:03

"องอาจ"ฝากการบ้าน 5 ข้อ "สุทิน"

Advertisement

"องอาจ"ฝากการบ้าน 5 ข้อ  "สุทิน" รมว.กลาโหมคนใหม่  

เมื่อวันที่ 7 ส.ค.66 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)  กล่าวถึง เสียงวิพากวิจารณ์นายสุทิน คลังแสง มว.กลาโหมคนแรกที่เป็นพลเรือนที่ไม่ควบตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่า การเป็น รมว.กลาโหมคนแรกที่เป็นพลเรือนที่ไม่ได้เป็นนายกรัฐนตรี ย่อมเป็นที่สนใจจับตามองของสังคมเป็นธรรมดา ในต่างประเทศการมีนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน เป็น รมว.กลาโหมถือเป็นเรื่องปกติ เพราะฉะนั้นการที่ประเทศไทยจะมี รมว.กลาโหมที่เป็นนักการเมืองพลเรือน จึงไม่ผิดปกติแต่อย่างใด ส่วนคุณสุทินจะเป็น รมว.กลาโหมที่ทำงานได้ดีหรือไม่ ก็อยู่ที่การทำงานของคุณสุทินนับจากนี้เป็นต้นไป ในฐานะนักการเมืองพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเหมือนกัน ขอให้กำลังใจคุณสุทินได้ทำหน้าที่เต็มกำลังความสามารถให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามภาระหน้าที่และตามนโยบายของรัฐบาล งานของ รมว.กลาโหมมีเรื่องสำคัญที่อยู่ในความสนใจและความคาดหวังของประชาชนหลายเรื่อง ขอฝากให้ดำเนินการ ดังนี้ 1. การใช้งบประมาณของกองทัพอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะการซื้ออาวุธ ยุทโธปกรณ์ต่างๆ 2. ขนาดของกองทัพที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไรในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะประเด็นนายพลล้นกองทัพ 3. การยกเลิกเกณฑ์ทหาร หรือลดการเกณฑ์ทหาร 4. บทบาทของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ควรทำอย่างไรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 5. การแสวงหาประโยชน์ในกองทัพทุกรูปแบบ  ถ้าคุณสุทิน ดำเนินการได้อย่างเหมาะสมเข้าตาประชาชน ก็จะเป็นนักการเมืองพลเรือนคนแรกที่เป็น รมว.กลาโหมโดยไม่เป็นนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนชื่นชมอย่างแน่นอน