อัตราจ้างงาน "ผู้หญิง" ในเกาหลีใต้ สูงเป็นประวัติการณ์ในปี 2022

2023-09-06 19:00:24

อัตราจ้างงาน "ผู้หญิง" ในเกาหลีใต้ สูงเป็นประวัติการณ์ในปี 2022

Advertisement

โซล, 6 ก.ย. (ซินหัว) — วันพุธ (6 ก.ย.) กระทรวงความเท่าเทียมทางเพศและครอบครัวของเกาหลีใต้ รายงานว่าอัตราการจ้างงานผู้หญิงเกาหลีใต้แตะระดับสูงเป็นประวัติการณ์ในปี 2022 แม้จำนวนแรงงานเพศหญิงที่ได้รับค่าจ้างต่ำจะยังคงสูง

รายงานระบุว่าอัตราการจ้างงานผู้หญิงอายุ 15-64 ปี พุ่งสูงถึงร้อยละ 60 ในปี 2022 ซึ่งถือเป็นการแตะหลักร้อยละ 60 ครั้งแรก และเพิ่มขึ้น 7.3 จุด เมื่อเทียบกับปี 2020 ส่วนอัตราการจ้างงานผู้ชายช่วงอายุเดียวกันเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 74 ในปี 2010 เป็นร้อยละ 76.9 ในปี 2022

ขณะเดียวกันร้อยละ 22.8 ของแรงงานรับจ้างเพศหญิงทำงานที่ได้รับค่าจ้างต่ำ ซึ่งได้รับค่าจ้างน้อยกว่า 2 ใน 3 ของค่าจ้างเฉลี่ยในปี 2022 โดยตัวเลขนี้คิดเป็นสัดส่วนเกือบสองเท่าของแรงงานรับจ้างเพศชายที่ได้รับค่าจ้างต่ำ ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 11.8

แรงงานรับจ้างเพศหญิงได้รับค่าจ้างรายชั่วโมง 18,113 วอน (ราว 483 บาท) ในปีก่อน หรือราวร้อยละ 70 ของค่าจ้างที่แรงงานรับจ้างเพศชายได้รับ ซึ่งอยู่ที่ 25,866 วอน (ราว 689 บาท) ส่วนค่าจ้างรายเดือนของแรงงานรับจ้างเพศหญิงอยู่ที่ 2,683,000 วอน (ราว 71,455 บาท) หรือราวร้อยละ 65 ของ 4,137,000 วอน (ราว 110,179 บาท) ที่แรงงานรับจ้างเพศชายได้รับ

ทั้งนี้ ร้อยละ 46 ของแรงงานรับจ้างเพศหญิงทำงานชั่วคราวในปี 2022 ซึ่งสูงขึ้น 15.4 จุด จากสัดส่วนร้อยละ 30.6 ของผู้ชาย


(แฟ้มภาพซินหัว : ประชาชนเดินในกรุงโซล เมืองหลวงของเกาหลีใต้ วันที่ 16 มี.ค. 2022)