ส.ว.อภิปรายนโยบายรัฐบาลพุ่งเป้าเงินดิจิทัล 1 หมื่น

2023-09-06 14:54:30

ส.ว.อภิปรายนโยบายรัฐบาลพุ่งเป้าเงินดิจิทัล 1 หมื่น

Advertisement

"คำนูณ"ชี้ ส.ว.อภิปรายนโยบายรัฐบาลพุ่งเป้าเงินดิจิทัล 1 หมื่น การจัดทำ รธน.ใหม่ 

เมื่อวันที่ 6 ก.ย.66   ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมาธิการกิจการวุฒิสภา(วิปวุฒิสภา) มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อกำหนดกรอบการอภิปรายการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาในวันที่ 11 ก.ย. นี้

ภายหลังการประชุม นายคำนูณ สิทธิสมาน ส.ว. ในฐานะโฆษกวิปวุฒิสภา กล่าวว่า ได้หารือการเตรียมการอภิปรายการแถลงนโยบายรัฐบาลระหว่างวันที่ 11-12  ก.ย. ส่วนเรื่องกรอบเวลาการอภิปรายของฝ่ายต่างๆ จะหารือในการประชุมวิป 3 ฝ่ายในวันที่ 7 ก.ย.ผลจะออกมาอย่างไร ส.ว. รับได้ทั้งสิ้น แต่คาดว่ากรอบเวลาอภิปรายแต่ละวัน คงไม่เลิกตี 2 ตี3เหมือนตอนอภิปรายนโยบายรัฐบาลปี62 ถ้าใช้เวลาขนาดนั้น มันเกินไป อยากให้เลิกประชุมแต่ละวันในเวลา 21.00 น. บวกลบ แต่ผลจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการหารือในวิป 3 ฝ่าย หลังจากได้กรอบเวลาแล้ว วุฒิสภาจะจัดสรรเวลาอภิปรายให้ ส.ว. แต่ละคน ที่ขณะนี้ให้แจ้งความประสงค์การอภิปรายจนถึงวันที่ 8 ก.ย.จะได้เวลาอภิปรายคนละกี่นาที ขึ้นอยู่กับเวลาที่ได้รับจัดสรรและจำนวนผู้อภิปราย แต่อยากให้ได้คนละไม่ต่ำกว่า 10 นาที ส่วนประเด็นที่ ส.ว.จะอภิปรายเน้นเป็นพิเศษคือ นโยบายเงินดิจิทัล 10,000บาท ที่ยังมีข้อสงสัยหลายแง่มุม คงมีการอภิปรายมาก รวมถึงการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ ที่คงจะซักถามมากเช่นกัน