รวบนายช่างโยธาอาวุโสเขตลาดกระบังเรียกรับสินบน

2023-09-06 03:00:51

รวบนายช่างโยธาอาวุโสเขตลาดกระบังเรียกรับสินบน

Advertisement

รวบนายช่างโยธาอาวุโสเขตลาดกระบัง เรียกรับสินบนกว่าครึ่งแสนแลกใบอนุญาต

เมื่อวันที่ 5 ก.ย.66 ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ร่วมกับ ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. ร่วมกันจับกุมนายช่างโยธาอาวุโส สำนักงานเขตลาดกระบัง กระทำความผิดฐาน "เป็นเจ้าพนักงาน เรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ" จับกุมได้ที่ ห้องทำงานฝ่ายโยธา สำนักงานเขตลาดกระบัง  กทม. 


สืบเนื่องมาจากตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ว่ามีเจ้าหน้าที่ของ สำนักงานเขตลาดกระบัง กทม. มีพฤติกรรมเรียกรับเงินสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร โดยมีพฤติกรรมให้ผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แก้ไขแบบการก่อสร้างหลายครั้ง ก่อนที่จะเรียกรับเงิน จำนวน 50,000 บาท เป็นค่าช่วยเหลือใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร


จากการสืบสวนพบว่ามีพยานหลักฐานชัดเจนเชื่อได้ว่าผู้ต้องหามีพฤติการณ์ เรียกรับทรัพย์สิน ตามที่ผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารมาร้องทุกข์จริง จึงได้ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. เพื่อวางแผนปฏิบัติการเข้าจับกุมผู้ต้องหา และควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป