คาดปีนี้ไข้เลือดออกพุ่งกว่าปี 60 ร้อยละ 28-29

2018-03-04 17:20:13

คาดปีนี้ไข้เลือดออกพุ่งกว่าปี 60 ร้อยละ 28-29

Advertisement

กรมควบคุมโรคคาดปีนี้ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 28 - 29 กลุ่มเสี่ยงสำคัญยังคงเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา อายุ 15–24 ปี 

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค พบว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.– 28 ก.พ. 2561 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั้งสิ้น 3,072 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 4.70 ต่อประชากรแสนคน และมีรายงานผู้เสียชีวิต 9 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.29 จากข้อมูลพบว่าอัตราป่วยตายในช่วงต้นปี 2561 นี้ สูงกว่าอัตราป่วยตายที่ผ่านมาในอดีตของประเทศไทย ซึ่งอยู่ระหว่างร้อยละ 0.10 – 0.12

“การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าจะพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ป่วยโรคนี้ในปี 2561 ประมาณ 74,000 – 75,000 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณ ร้อยละ 28 - 29 โดยกลุ่มเสี่ยงสำคัญยังคงเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา อายุ 15–24 ปี ประกอบกับสภาพอากาศในขณะนี้ค่อนข้างแปรปรวน มีฝนตกสลับกับมีอากาศร้อน อาจทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพิ่มขึ้นตามมา"นพ.สุวรรณชัย กล่าว

นพ.สุวรรณชัย กล่าวต่อว่า หากป่วยหรือมีอาการสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เช่น ไข้สูงมากโดยฉับพลัน ปวดเมื่อย หน้าตาแดง อาจมีผื่นขึ้นใต้ผิวหนังตามแขนขา ข้อพับ ถ้ามีไข้สูง 2-3 วันไม่หายหรือไม่ดีขึ้น ขอให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยเร็ว เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที กรมควบคุมโรค ขอให้ประชาชนใช้มาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ 1.เก็บบ้านให้สะอาด โปร่ง โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุง 2.เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน โดยทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ 3.เก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันยุงลายไปวางไข่ เพื่อป้องกัน 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ประชาชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

แท็กที่เกี่ยวข้อง