วุฒิสภาไฟเขียว "อำนาจ" นั่งอัยการสูงสุด

2023-09-05 13:47:43

วุฒิสภาไฟเขียว  "อำนาจ" นั่งอัยการสูงสุด

Advertisement

วุฒิสภา 193 เสียงเห็นชอบ  "อำนาจ เจตน์เจริญรักษ์" ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด

เมื่อวันที่ 5 ก.ย.66  ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา โดยนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภาคนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด โดยเป็นการพิจารณาและลงมติลับ ผลปรากฏว่า ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ ด้วยคะแนน 193 คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ 1 คะแนน ไม่ออกเสียง 7 คะแนน

นายศุภชัยได้แจ้งว่า ผลการออกเสียงลงคะแนน ทำให้นายอำนาจ ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุมวุฒิสภา จึงถือว่านายอำนาจ ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด