"พลัม" ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นในซินเจียง

2023-09-04 15:15:31

"พลัม" ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นในซินเจียง

Advertisement

เจียซือ, 4 ก.ย. (ซินหัว) — พาชมอุตสาหกรรมเพาะปลูกพลัม ซึ่งกลายเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นที่สำคัญในอำเภอเจียซือ เมืองคัชการ์ เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

เจียซือซึ่งพึ่งพานิคมอุตสาหกรรมพลัมที่สร้างด้วยความช่วยเหลือจากมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ทางตอนใต้ของจีน ได้ปรับปรุงคุณภาพของลูกพลัมและเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุตสาหกรรมพลัมทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการปลูก เก็บเกี่ยว คัดแยก แช่เย็น บรรจุ แปรรูป และจำหน่าย

ปัจจุบันเจียซือมีฐานการผลิตและจำหน่ายพลัมขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในจีน โดยพลัมเจียซือมียอดจำหน่ายสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ


(บันทึกภาพวันที่ 4-30 ส.ค. และ 2 ก.ย. 2023)