"แพทองธาร"ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระราชอภัยโทษ "ทักษิณ" เหลือ 1 ปี

2023-09-01 20:36:28

"แพทองธาร"ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระราชอภัยโทษ "ทักษิณ" เหลือ 1 ปี

Advertisement

"แพทองธาร"ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ หลังพระราชอภัยโทษ "ทักษิณ" เหลือ 1 ปี   

ภายหลังราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษให้นักโทษเด็ดขาดชาย ทักษิณ ชินวัตรเหลือโทษจำคุกต่อไปอีก 1 ปี เพื่อได้ใช้ความรู้ ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาตินั้น

เมื่อเวลา 18.32 น. เมื่อวันที่ 1 ก.ย.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า   น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย (พท.)  บุตรสาวนายทักษิณ  ได้โพสต์ภาพขณะนายทักษิณกราบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พร้อมข้อความผ่านเพจ Ing Shinawatra ระบุว่า ข้าพเจ้า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายทักษิณ ชินวัตร และครอบครัว รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และนายทักษิณ ชินวัตร จะใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทั้งชีวิต ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ สังคม ประชาชน และรับใช้สถาบันพระมหากษัตริย์สืบไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


ขอบคุณเพจ Ing Shinawatra