ส.ส.ก้าวไกลชงตั้ง กมธ.ศึกษาแก้ปัญหาน้ำประปาทั้งระบบ

2023-09-01 01:30:03

ส.ส.ก้าวไกลชงตั้ง กมธ.ศึกษาแก้ปัญหาน้ำประปาทั้งระบบ

Advertisement

ส.ส.ก้าวไกลชงตั้ง กมธ.ศึกษาแนวทางแก้ปัญหาน้ำประปาทั้งระบบ เผยเป็น ส.ส. 4 เดือน ปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนต่อเนื่องคือคุณภาพน้ำประปา

เมื่อวันที่ 31 ส.ค.66 ที่อาคารรัฐสภา ส.ส.พรรคก้าวไกล นำโดย น.ส.รภัสสรณ์ นิยะโมสถ ส.ส.ลำปาง เขต 4 พรรคก้าวไกล แถลงข่าวเสนอญัตติด่วนตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและบริหารน้ำประปาทั้งระบบ โดยระบุว่า เนื่องจากตลอดเกือบ 4 เดือนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.ปัญหาที่ได้รับร้องเรียนอย่างต่อเนื่องคือคุณภาพน้ำประปา ที่มีสีขุ่นแดง ไม่ใสสะอาด นอกจากนี้ยังมีปัญหาปริมาณน้ำประปาไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ความเป็นจริงหลายจังหวัดในประเทศไทยไม่ได้มีการประปานครหลวงเหมือนที่ กทม.  และปริมณฑล และไม่ได้มีการประปาส่วนภูมิภาคเหมือนหัวเมืองใหญ่ หลายพื้นที่มีระบบน้ำประปาที่มาจากการบริหารจัดการกันเองของหมู่บ้านหรือท้องถิ่น เช่น อบต. และหากพิจารณาจากการแก้ปัญหาที่ผ่านมา จะเห็นว่ารัฐบาลแต่ละยุคแต่ละสมัย ใช้วิธีการอุดหนุนงบประมาณ แต่กลับยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

น.ส.รภัสสรณ์  กล่าวต่อว่า  สิ่งที่สะท้อนว่าปัญหานี้เป็นปัญหาเรื้อรัง ดูได้จากวาระปรึกษาหารือในสภาทุกสัปดาห์ ที่มีแต่ปัญหาร้องเรียนเรื่องน้ำประปา การอุดหนุนงบประมาณแม้ยังมีความจำเป็น แต่ปัญหาน้ำประปามีอีกหลายสิ่งที่ต้องแก้ไข เช่น การขาดผู้เชี่ยวชาญ งบประมาณซื้ออุปกรณ์ งบประมาณซ่อมบำรุง ปัญหาการตรวจสอบมาตรฐาน รวมถึงปัญหาการใช้น้ำประปาผิดประเภท ส.ส.พรรคก้าวไกลจึงมีมติร่วมกัน ยื่นญัตติด่วนเพื่อศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและบริหารน้ำประปาทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็นประปาหมู่บ้าน ประปาของท้องถิ่น ประปาส่วนภูมิภาค และประปานครหลวง ตั้งแต่การจัดสรรน้ำดิบ การผลิตและให้บริการ การควบคุมดูแลคุณภาพมาตรฐาน โดยหวังว่าเรื่องนี้จะได้รับการสนับสนุนจาก ส.ส. ทุกพรรคการเมือง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงน้ำประปาที่มีคุณภาพเสียที