ประธาน กรธ. แจงร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสื่อ อาจขัด ม.77

2017-04-27 15:45:16

ประธาน กรธ. แจงร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสื่อ อาจขัด ม.77

Advertisement

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ.เปิดเผยถึงร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน และร่างพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ ว่า การออกกฎหมายฉบับดังกล่าวอาจขัดมาตรา 77 ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนการจัดทำกฎหมาย ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าผู้จัดทำกฎหมายสามารถอธิบายได้ว่า เหตุใดจึงต้องมีการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสื่อฯ  แต่โดยส่วนตัวเชื่อว่าไม่ใช่การครอบงำสื่อ เพราะการออกใบอนุญาตเป็นการตรวจสอบความถูกต้องแต่ก็ต้องมีการตรวจสอบระยะยาวว่าจะเป็น 3 ปี หรือ 5 ปี และเมื่อมีการต่อใบอนุญาตก็ต้องมีการพิจารณาการกระทำที่ผ่านมาทั้งผู้ต่อใบอนุญาตและต้นสังกัดประกอบด้วย  ดังนั้นในรัฐธรรมนูญ เขียนว่า หากไม่จำเป็นก็ไม่ควรมีระบบใบอนุญาต


สำหรับข้อสงสัยว่าอาชีพสื่อสารมวลชนควรมีใบอนุญาตหรือไม่ นายมีชัย กล่าวว่า ไม่สามารถตอบได้เพราะยังไม่เห็นรายละเอียดของร่างกฎหมาย แต่ส่วนตัวมองว่าสื่อสารมวลชนก็มีสมาคม ดังนั้นสื่อมวลชนก็ควรรวมตัวกันเพื่อชี้แจงเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ควรมีใบอนุญาตสำหรับองค์ประกอบของกรรมการในสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ นายมีชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า การให้มีสัดส่วนจากภาครัฐแค่ 2 คน คือ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 15 คน คงไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอะไรสำหรับสื่อมวลชน เพราะตัวแทนของภาครัฐถือว่าเป็นเสียงข้างน้อยในสภาวิชาชีพสื่อสารมวลชน ถ้าหากสื่อจับมือรวมเสียงกันก็คงโหวตชนะอยู่แล้ว แต่สาเหตุหลักของการมีคนของรัฐเข้ามาอยู่ด้วยก็เพื่อจะไม่ให้คนในวิชาชีพกีดกันกันเอง หรือ ไม่ออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบอาชีพรุ่นน้อง แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมาดูว่ามีความจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องมีสภาวิชาชีพขึ้นมา