พุทธศาสนิกชนพิษณุโลกพับกลีบดอกบัว 3,310 ดอก สักการะพระพุทธชินราช

2018-03-01 10:40:59

พุทธศาสนิกชนพิษณุโลกพับกลีบดอกบัว 3,310 ดอก สักการะพระพุทธชินราช

Advertisement

พุทธศาสนิกชนชาวพิษณุโลกร่วมแรงร่วมใจพับกลีบดอกบัวจำนวน 3,310 ดอก นำไปเป็นพุทธบูชาสักการะพระพุทธชินราชเนื่องในวันมาฆบูชา ขณะที่บรรยากาศการทำบุญตามวัดต่างๆ ใน อ.เมืองพิษณุโลก มีพุทธศาสนิกชนพาครอบครัวมาใส่บาตรทำบุญกันเป็นจำนวนมาก


เมื่อวันที่ 1 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารเรือนไทยภายในพระราชวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก น.ส.อัจฉรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรม จ.พิษณุโลก พร้อมด้วยจิตอาสาพุทธศาสนิกชนชาวพิษณุโลก ร่วมกันพับกลีบดอกบัวหลวงเพื่อนำไปใช้จัดเป็นพานพุ่ม สักการะพระพุทธชินราช เนื่องในวันมาฆบูชา “มาฆปูรณมีศรีสองแคว” จากวังสู่วัดโดยได้จัดทำดอกบัว จำนวน 3,310 ดอก รวมจำนวน 99 พาน


น.ส.อัจฉรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรม จ.พิษณุโลก กล่าวว่า ทางวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสภาวัฒนธรรม จ.พิษณุโลก จัดพิธีแห่ดอกบัวเพื่อเป็นพุทธบูชาสักการะพระพุทธชินราช ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 3 แล้ว โดยก่อนจะมีพิธีก็จะร่วมกันพับดอกบัวเป็นพานพุ่ม จากนั้นในช่วงเย็นของวันมาฆบูชาทาง จ.พิษณุโลก นำโดยนายภัคพงษ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.พิษณุโลก ก็จะร่วมแห่ดอกบัวจากพระราชวังจันทน์ไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร หรือวัดใหญ่ เพื่อนำไปสักการะพระพุทธชินราช และร่วมเวียนเทียนในวันมาฆบูชาสืบสานพุทธศาสนาด้วย


ขณะเดียวกันบรรยากาศการทำบุญตามวัดต่างๆ ใน อ.เมืองพิษณุโลก มีพุทธศาสนิกชนพาครอบครัวมาใส่บาตรทำบุญกันเป็นจำนวนมาก ทั้งวัดใหญ่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดราชบูรณะ วัดเขื่อนขันธ์ เป็นต้น โดยในวันนี้ชาวพิษณุโลกได้ออกมาทำบุญมากกว่าวันพระปกติ เนื่องจากเป็นวันสำคัญยิ่งทางพุทธศาสนา เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่บรรดาพระอรหันต์ จำนวน 1,250 รูป โอวาทปาติโมกข์ ที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ได้แก่ การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ หลักธรรมคำสอนดังกล่าว ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา ที่พุทธศาสนิกชนควรรำลึกถึงคำสอนของพระองค์ ด้วยการสวดมนต์ รักษาศีล และเจริญจิตภาวนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
อย่างไรก็ตาม ในช่วงค่ำคาดว่าในแต่ละวัดพื้นที่รอบอุโบสถและวิหาร โดยเฉพาะวิหารหลวงพ่อพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร ซึ่งทางวัดจะเปิดให้พุทธศาสนิกชนมาเวียนเทียนจนถึงเวลา 24.00 น. จะมีประชาชนมาร่วมเวียนเทียนเป็นจำนวนมาก

แท็กที่เกี่ยวข้อง