ศิลปิน - นักแต่งเพลง ร่วมงาน MCT ประจำปี 2566 เพื่อแจ้งการจัดสรรรายได้อย่างเป็นธรรมให้กับคนดนตรีในไทย

2023-08-10 01:00:21

ศิลปิน - นักแต่งเพลง ร่วมงาน MCT ประจำปี 2566 เพื่อแจ้งการจัดสรรรายได้อย่างเป็นธรรมให้กับคนดนตรีในไทย

Advertisement

ศิลปิน - นักแต่งเพลง ร่วมงาน MCT ประจำปี 2566 เพื่อแจ้งการจัดสรรรายได้อย่างเป็นธรรมให้กับคนดนตรีในไทยMCT หรือ บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จัดงานประชุมสามัญประจำปี เพื่อรายงานผลประกอบการประจำปี 2565 และจัดเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิก เมื่อวันเสาร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเลอคองคอร์ด บอลรูม โรงแรม Swissotel Bangkok Ratchada ด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง
นำโดย อาจารย์วิรัช อยู่ถาวร กรรมการผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการกิตติมศักดิ์, นายณฐพล ศรีจอมขวัญ ประธานกรรมการบริหาร MCT, นายธนิต เชิญพิพัฒน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พร้อมคณะกรรมการ ศิลปินชื่อดัง อาทิเช่น ชรัส เฟื่องอารมณ์, ตรัย ภูมิรัตน, สุกัญญา มิเกล, ณัฐวุฒิ เจนมานะ (แม็กซ์ เจนมานะ), พงษ์จักร พิษฐานพร (เอ๊ะ ละอองฟอง), ปวีร์ คชภักดี (โอ ปวีร์) และเหล่าสมาชิกนักแต่งเพลงทั้งสมาชิกสามัญและสมาชิกชั่วคราวเข้าร่วมงานดังกล่าว

โดยนายณฐพล ศรีจอมขวัญ ประธานกรรมการบริหาร MCT กล่าวเปิดงาน “MCT ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 29 ปีที่แล้ว โดยครูเพลงหลายๆ ท่าน ซึ่งตั้งใจสร้างองค์กรนี้เพื่อจัดเก็บรายได้ให้กับนักแต่งเพลง ดำเนินการทุกขั้นตอนเพื่อประโยชน์ของนักแต่งเพลงเองโดยถูกกฎหมายและในวิธีการที่ถูกต้อง และจะเป็นองค์กรที่สร้างประโยชน์ให้กับนักแต่งเพลงในวงการเพลงไทย รวมถึงทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมและสมาชิกนักแต่งเพลงทุกๆ คน อย่างยั่งยืนและถาวร”

ปัจจุบัน MCT ได้รับความไว้วางใจจากศิลปิน นักแต่งเพลง และมิวสิคพับลิชเชอร์ ให้ดูแลบริหารจัดการสิทธิ ซึ่งบริษัทมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่า 1,304 ราย และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้จัดงานเสวนาพิเศษ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิกนักแต่งเพลงในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลที่ส่งผลกระทบต่อนักแต่งเพลง” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรหลายท่าน เช่น คุณธารณ ลิปตพัลลภ ผู้แทนนักแต่งเพลงและรองประธานกรรมการบริษัท MCT, คุณดนุภพ กมล รองกรรมการผู้จัดการบริษัท มิวซิกมูฟ จำกัด และรองประธานกรรมการบริษัท MCT, คุณพิเศษ จียาศักดิ์ พร้อมคุณเทียนชัย ปิ่นวิเศษ ที่ปรึกษากฏหมายและผู้เชี่ยวชาญกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาด้านลิขสิทธิ์ รวมทั้ง Mr. Benjamin Ng Regional Director for Asia-Pacific, CISAC ในประเด็นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เพลงกับเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันในหลายมิติ เช่น ใครคือเจ้าของลิขสิทธิ์ที่แท้จริง เมื่อเพลงถูกแต่งขึ้นโดยปัญญาประดิษฐ์ หรือ (AI: Artificial Intelligence) การทำซ้ำ การแต่งเพลงล้อเลียน ทำได้หรือไม่ เป็นต้นMCT มุ่งเน้นการดำเนินงานและปฏิบัติตามหลักสากลเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสมาชิกนักแต่งเพลงและส่วนรวมมาโดยตลอด และงานประชุมสามัญประจำปี 2566 ในครั้งนี้ ได้แสดงถึงความน่าเชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกนักแต่งเพลงทุกท่านให้เป็นผู้ดูแลบริหารจัดการสิทธิ นอกจากนี้ ยังเปิดเวทีเสวนาในหลากหลายประเด็นเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์เพลงให้กับสมาชิกและบุคคลที่สนใจทั่วไปอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถติดตามงานเสวนา หรือกิจกรรมอื่น ๆ ของ MCT ได้ทาง www.mct.in.th  หรือ Facebook: MusicCopyrightThailand