ประธานรัฐสภาร่วมประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน

2023-08-06 14:17:34

ประธานรัฐสภาร่วมประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน

Advertisement

ประธานรัฐสภาร่วมประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ครั้งที่ 44 ระหว่าง  5 - 11 ส.ค. ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 66 วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา พร้อมด้วยสมาชิกรัฐสภา เดินทางเข้าร่วมประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 5 - 11 ส.ค.นี้ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยทันทีที่ถึงท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โน-ฮัตตา ได้มี Mr.Putu Supadma Rudana ส.ส. อินโดนีเซีย ในฐานะรองประธานกรรมาธิการกิจการรัฐสภา      ระหว่างประเทศให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรองพิเศษ


รองประธานกรรมาธิการกิจการรัฐสภาระหว่างประเทศ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กล่าวว่า เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับประธานรัฐสภาไทย และคณะซึ่งได้เดินทางมาเยือนอินโดนีเซีย เพื่อมาร่วมประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียนครั้งที่ 44 ที่สาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพ โดยการประชุมในครั้งนี้ รัฐสภาอินโดนีเซียจัดขึ้นในช่วงที่รัฐสภาอินโดนีเซียปิดสมัยประชุม เพื่อให้สมาชิกรัฐสภา ของอินโดนีเซียเข้าร่วมการประชุมได้อย่างเต็มที่ ซึ่งในพิธีเปิดการประชุม AIPA ในครั้งนี้ ประธานาธิบดีของอินโดนีเซีย จะเดินทางมากล่าวสุนทรพจน์ด้วย

ด้านประธานรัฐสภาไทย กล่าวว่า ยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เดินทางมาเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียในครั้งนี้ เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา ตนเคยเป็นประธานรัฐสภามาก่อนแล้ว 1 ครั้ง และครั้งนี้ได้มีโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมที่อินโดนีเซียอีกครั้งในรอบ 30 ปี ถือเป็นการเยือนอินโดนีเซียในฐานะประธานรัฐสภาครั้งแรก ซึ่งครั้งก่อนนี้ตนได้มาเข้าร่วมประชุมที่บาหลี

จากนั้นนายประพันธ์ ดิษยทัต เอกอัครราชทูตไทย ประจำอินโดนีเซีย ได้เลี้ยงอาหารต้อนรับประธานรัฐสภาไทย และคณะ ณ ภัตตาคาร Seribu Rasa เพื่อถือเป็นเกียรติ ที่ประธานรัฐสภาไทยและคณะ ได้เดินทางมาเยือน ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซียในครั้งนี้อีกด้วย